Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Presentació

El Servei de Reumatologia va iniciar la seva activitat l’any 1991. Ofereix assistència especialitzada als pacients amb malalties de l’aparell locomotor i autoimmunes sistèmiques.

El Servei realitza activitat de consulta externa hospitalària, consulta ambulatòria en els dos Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) de la nostra àrea d’influència i activitat de planta d’hospitalització convencional. Així mateix, disposa d’hospital de dia per possibilitar l’administració dels tractaments que requereixen perfusió intravenosa i de gabinet tècnic per a la pràctica de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de l’especialitat, com l’ecografia, la capil·laroscòpia, biòpsies (sinovial, muscular, greix subcutani, glàndula salival) i l’anàlisi al microscopi del líquid articular.

L’equip de Reumatologia manté una important activitat científica, participant de forma activa en cursos, simpòsiums i congressos, amb periòdiques publicacions en revistes científiques d’àmbit nacional i internacional, i portant a terme múltiples projectes en les diferents àrees de l’especialitat.

És un servei jove i dinàmic que disposa de les condicions per adquirir una formació clínica i investigadora en el camp de la Reumatologia.

Director del Servei de Reumatologia

Fotografia de Jordi Gratacós Masmitjà

Jordi Gratacós Masmitjà