Hospital de Sabadell

Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Presentació

El Servei de Reumatologia va iniciar la seva activitat l’any 1991. Ofereix assistència especialitzada als pacients amb malalties de l’aparell locomotor i autoimmunes sistèmiques.

El Servei realitza activitat de consulta externa hospitalària, consulta ambulatòria en els dos Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) de la nostra àrea d’influència i activitat de planta d’hospitalització convencional. Així mateix, disposa d’hospital de dia per possibilitar l’administració dels tractaments que requereixen perfusió intravenosa i de gabinet tècnic per a la pràctica de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de l’especialitat, com l’ecografia, la capil·laroscòpia, biòpsies (sinovial, muscular, greix subcutani, glàndula salival) i l’anàlisi al microscopi del líquid articular.

L’equip de Reumatologia manté una important activitat científica, participant de forma activa en cursos, simpòsiums i congressos, amb periòdiques publicacions en revistes científiques d’àmbit nacional i internacional, i portant a terme múltiples projectes en les diferents àrees de l’especialitat.

És un servei jove i dinàmic que disposa de les condicions per adquirir una formació clínica i investigadora en el camp de la Reumatologia.

Director del Servei de Reumatologia

Fotografia de Jordi Gratacós Masmitjà

Jordi Gratacós Masmitjà