Hospital de Sabadell

Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat global

Jordi Gratacós Masmitja - Director del Servei de Reumatologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 89 147
Estada mitjana 13,19 12,97
Total altes 89 147
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria - -
Cirurgia Menor 3.053 3.248
Total intervencions 3.053 3.248

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 11.060 10.756
Visites successives 16.352 17.925
Total visites 27.412 28.681
Sessions hospitals de dia

1.609

1.883

 

Enllaços d'interès