Cartera de serveis

Assistència a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques

La Unitat compta amb professionals qualificats - facultatius i infermeres- amb formació específica, tecnologia avançada, i suport i assessorament de totes les especialitats pediàtriques mèdiques i quirúrgiques.

L'atenció intensiva del nen s'ha de realitzar de manera conjunta per tot el personal mèdic i d’infermeria que integra la UCIP, promovent el treball en equip. A més, el caràcter multidisciplinari d'aquesta activitat obliga a una estreta relació amb altres especialistes com a forma de garantir una atenció integral i continuada del pacient. El suport d'algunes especialitats és sovint fonamental per al diagnòstic i tractament de la malaltia de base. Per altra banda, una vegada s'ha superat la situació crítica, els pacients són traslladats a les àrees d'hospitalització pediàtrica, on en moltes ocasions seran controlats pels mateixos especialistes.

Assistència al Servei de Radiologia per a procediments de sedació

Assistència a la planta d'hospitalització per a procediments de sedació i col·locació d'accessos venosos centrals

Assistència a Urgències per a estabilització de malalts crítics fins el trasllat a la UCIP

Patologies ateses

Patologia respiratòria

 • Obstrucció respiratòria vies altes: laringitis, malàcia, etc.
 • Bronquiolitis
 • Asma
 • Síndrome de distres respiratori de l'adult (SDRA)
 • Insuficiència respiratòria central i neuromuscular
 • Síndrome de fuga aèria
 • Vessament pleural i quilotòrax
 • Hipertensió pulmonar
 • Qualsevol altra patologia respiratòria
 • Realització de traqueostomies per part del Servei d'ORL

La Unitat disposa d'alta tecnologia per a la patologia respiratòria: ventilació no invasiva (CPAP, BIPAP Vision®), ventilació mecànica convencional amb software de VNI (Servo-i®, Evita XL®), ventilació d’alta freqüència (SLE 5000® i Sensor-medics®), administració d'òxid nítric, capnografia i possibilitat de fibrobroncoscòpia a la mateixa unitat amb el suport de la Unitat de Pneumologia pediàtrica.

Patologia cardiovascular i fallida multiorgànica

 • Insuficiència cardíaca
 • Xoc
 • Arítmies
 • Miocarditis
 • Pericarditis i vessament pericàrdic
 • Tamponament cardíac
 • Estabilització de lactants i nens amb cardiopatia congènita fins trasllat a centre de referència
 • Reanimació cardiopulmonar avançada
 • Síndrome de disfunció orgànica múltiple

Disposició d'una Unitat de Cardiologia Pediàtrica en presència física i localitzable les 24 hores del dia, amb aparell ecocardiografia portàtil, ECG i desfibril·lador amb possibilitat de marcapàs extern a la unitat i recent incorporació del sistema de monitorització hemodinàmica Picco®.

Patologia neurològica

 • Accidents vasculars cerebrals
 • Coma
 • Convulsions / Status epilèptic
 • Hemorràgia intracranial
 • Mort encefàlica
 • Postoperatori de neurocirurgia: tumors cerebrals, hidrocefàlia,...
 • Quasi-ofegament
 • Traumatisme craneoencefàlic greu
 • Traumatisme raquimedul·lar

Disposició del Servei de Neurocirurgia Pediàtrica i Radiologia Intervencionista les 24 hores del dia, tot l'any. Incorporació de material específic de monitorització cerebral com BIS, PIC i aparell d'eco-doppler cerebral. Possibilitat de EEG.

Patologia infecciosa

 • Sèpsia
 • Meningitis i encefalitis
 • Pneumònies
 • Infeccions SIDA
 • Infeccions nosocomials i relacionades catèters

Patologia digestiva (quirúrgica o no)

 • Insuficiència hepàtica aguda
 • Hemorràgia digestiva
 • Nutrició enteral
 • Nutrició parenteral
 • Pancreatitis aguda
 • Peritonitis aguda

Disposició de Servei de Cirurgia pediàtrica i de la Unitat de Gastroenterologia pediàtrica amb possibilitat de Fibroendoscòpia digestiva les 24 h del dia tot l’any. A més, es disposa de nutricionistes pediàtrics i Servei de Farmàcia.

Patologia renal i fluïdoteràpia

 • Insuficiència renal aguda
 • Crisis hipertensives
 • Anomalies líquids i electròlits

Possibilitat de diàlisi peritoneal i del sistema de depuració PRISMA® (hemodiafiltració veno-venosa contínua).

Patologia hemato-oncològica i de la coagulació

 • Transfusió d’hemoderivats
 • Anti coagulació i teràpia amb fibrinolítics
 • Urgències hemato-oncològiques
 • Coagulació intravascular disseminada

Disposició de la Unitat d'Onco–Hematologia Pediàtrica

Patologia endocrino-metabòlica

 • Cetoacidosi diabètica
 • Alteració suprarenals i tiroïdals: insuficiència suprarenal. Crisi tirotòxica.
 • Secreció inadequada ADH, diabetis insípida i Sd. de pèrdua de sal cerebral
 • Errors congènits del metabolisme

Estreta col·laboració amb la Unitat de Endocrinologia Pediàtrica.

Traumatologia i Cirurgia

 • Politraumatisme
 • Cremades: assistència inicial i valoració de necessitat de trasllat a centre de referència
 • Control P.O. de cirurgia pediàtrica que requereixin bon control analgèsic i de suport general.

Es disposa de Servei de Cirurgia, Ortopèdia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i Neurocirurgia pediàtriques.

A més hi ha possibilitat de fer embolitzacions en sagnats actius, pel Servei de Radiologia intervencionista, les 24 hores del dia tot l’any.

Altres

 • Intoxicacions
 • Anafilaxi

Analgèsia i sedació i accessos vasculars centrals

 • Tècniques doloroses com: punció intratecal, AMO o biòpsia de moll d’os, administració toxina botulínica guiada per eco i accés vascular central
 • Tècniques imatge: RMN, TAC, radiologia intervencionista,...

Cures pal·liatives

Suport i ajuda al pacient terminal i a la seva família

Especialitats pediàtriques que donen suport a la UCIP

Quan se sol·licita, les 24 h del dia, tots els dies de l'any:

 • Cardiologia Pediàtrica
 • Radiologia pediàtrica: Rx, TAC, ressonància magnètica, ecografia i radiologia intervencionista
 • Cirurgia pediàtrica
 • Neurocirurgia pediàtrica
 • Cirurgia Ortopèdica, Traumatología i Ortopèdia Infantil
 • Fibroendoscòpia digestiva i respiratòria

Quan se sol·licita, només dies feiners:

 • Pneumologia Pediàtrica i Fisioteràpia Respiratòria
 • Endocrinologia Pediàtrica
 • Neurologia Pediàtrica
 • Gastroenterologia Pediàtrica
 • Nefrologia Pediàtrica
 • Hemato-Oncologia Pediàtrica
 • Oftalmologia Pediàtrica
 • ORL Pediàtrica
 • Dermatologia Pediàtrica
 • Rehabilitació i Fisioteràpia
 • Psicologia
 • Serveis Socials