Hospital de Sabadell

Activitat

Joan Prats López - Director del Servei d'Urologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.062 864
Estada mitjana 4,31 4,44
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.223 995
TOTAL ALTES 2.285 1.859
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 711 583
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.224 997
Cirurgia Menor 252 162
TOTAL INTERVENCIONS 2.187 1.742
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.076 3.527
Visites successives 14.725 15.073
TOTAL VISITES 18.801 18.600
Sessions hospitals de dia 654 433