Salut autoritza el funcionament del Biobanc del Parc Taulí com a plataforma al servei de la recerca biomèdica

Salut autoritza el funcionament del Biobanc del Parc Taulí com a plataforma al servei de la recerca biomèdica 1080 801 Comunicació Parc Taulí

El Departament de Salut ha autoritzat recentment el funcionament del Biobanc del Parc Taulí com a plataforma al servei de la recerca i a disposició de tots els investigadors que ho necessitin i desitgin fer-ne ús. Aquesta plataforma es va definir i organitzar durant  2019, gràcies a l’estreta col·laboració entre l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i diversos serveis assistencials, però estava pendent de la seva autorització formal.

El Biobanc és una plataforma dedicada a recollir, processar i emmagatzemar mostres biològiques, per poder cedir-les per fer recerca sota totes les garanties de qualitat, legals i ètiques establertes per les normatives i lleis existents en relació a aquesta matèria. Les mostres estaran a disposició tant dels investigadors propis de l’I3PT com externs.

Fins ara, els investigadors del Parc Taulí que requerien de mostres per a les seves investigacions les havien d’aconseguir demanant-les als seus propis pacients, mitjançant un consentiment informat propi, i recollir-les i guardar-les en congeladors propis o llogats. Ara, serà el propi Biobanc qui  processarà i emmagatzemarà les mostres d’aquells pacients que hagin signat un consentiment informat perquè se’n pugui fer ús amb finalitats de recerca.

El Biobanc del Parc Taulí inicia la seva activitat en dues branques: com a banc de teixits i com a banc de fluids.

  • El banc de teixits no disposa d’una estructura física, sinó que aprofita tota l’estructura del Servei d’Anatomia Patològica de la institució, que és qui conserva tots el teixits de pacients per diagnòstic, tant en parafina com congelats, sempre que algun investigador ho requereixi.
  • El banc de fluids (sang, plasma, sèrum…) funciona de manera prospectiva: quan un investigador està interessat en un tipus concret de mostres, i no se’n disposa, l’investigador s’encarrega de reclutar pacients, però és el Biobanc qui se’n fa càrrec de processar les mostres, i emmagatzemar-les. Aquestes mostres passen a ser del Biobanc, que les podrà cedir a qualsevol investigador intern o extern, tot i que sempre vetllarà per les necessitats de l’investigador que ha promogut la recollida.

El coordinador de Plataformes Científiques i del Biobanc del Parc Taulí, Néstor Albiñana, posa de relleu que l’avantatge del Biobanc és el sistema de qualitat i de traçabilitat que s’estableix de les mostres: “El Biobanc proporciona no només una cobertura legal i ètica a totes les mostres per poder-les aprofitar millor, sinó també una garantia de qualitat de la pròpia mostra i la seva traçabilitat”. Ara, s’espera que la posada en marxa d’aquesta plataforma sigui un estímul per seguir potenciant la recerca biomèdica al Parc Taulí.

Més informació

Enllaç a la pàgina web del Biobanc de l’I3PT

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.