L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) rep el reconeixement com a centre CERCA

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) rep el reconeixement com a centre CERCA 1080 828 Comunicació Parc Taulí

El Patronat CERCA celebrat ahir, 10 de febrer, va acordar la incorporació de l’I3PT com a centre CERCA. Aquest acreditació ha estat atorgada després d’un intens procés d’avaluació.

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí ha estat reconegut pel Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) com a centre CERCA. La Institució CERCA té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres de recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme i facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats.

El reconeixement CERCA implica formar part l’estructura de recerca de Catalunya, com a centre de recerca de qualitat i gestió eficaç i eficient, amb un model de governança que permeti assolir estàndards d’excel·lència i, alhora, accedir a nous recursos econòmics que permetin continuar avançant amb el desenvolupament científic de l’I3PT.

El model de centres de recerca de Catalunya CERCA s’ha desenvolupat quantitativament i qualitativament en els darrers deu anys, i ha assolit nivells d’excel·lència científica en diverses àrees. És un model caracteritzat per estructures de gestió àgil i autònomes, captació de talent investigador, i eficiència en la captació de fons competitius sobre la base d’una activitat científica d’alt nivell.

Què significa per a l’I3PT ser centre CERCA?

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
 1. Una col·laboració més estreta amb altres centres CERCA, que permetrà:
  • Potenciar la recerca i la innovació del territori.
  • Treballar polítiques institucionals i línies estratègiques com són la recerca i la innovació responsabIe, el maneig de les dades, o la millora de transferència de resultats al sector productiu per assegurar el retorn econòmic.
 2. Més visibilització de l’I3PT. Aquesta visibilització potenciarà molt les col·laboracions nacionals i internacionals i la captació de talent. Aquest fet ofereix clarament més oportunitats per:
  • Participar en el programa Horizon Europe.
  • Establir col·laboracions internacionals.
  • Transferir el coneixement derivat de la recerca a la societat.
  • Captació de talent.
 3. Disposar de finançament estructural significatiu i estable mitjançant de contractes programa amb la Generalitat de Catalunya.
 4. Accés a més oportunitats de finançament per als projectes de recerca i innovació
  • Ajuts específics CERCA: Gínjol, Premis.

L’I3PT és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca, integrats en les línies de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut: Corporació Sanitària Parc Taulí, Fundació Parc Taulí, UDIAT Centre de Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Enhorabona a tots els professionals que han fet possible aquest important i merescut reconeixement!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.