Estructura organitzativa

ÀREA DE GERÈNCIA

 • Gestió Econòmica Administrativa
  • Comptabilitat
  • Compres i licitacions
  • Administració general
  • Serveis Generals
  • Serveis Informàtics
  • Suport a òrgans de govern
 • Gestió d’ajudes de recerca i innovació
 • Gestió econòmica d’assajos clínics
 • Gestió de cursos, seminaris i jornades
 • Suport legal
 • Comunicació i mecenatge
 • Protecció de dades

ÀREA DE PERSONES I FORMACIÓ

 • Gestió de persones i talent
  • Gestió de personal
  • Prevenció de riscos laborals
  • Gestió del Pla de Formació
 • Gestió del coneixement i qualitat
  • Gestió del coneixement
  • Qualitat
  • RRI

ÀREA D'ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES

DIRECCIÓ ADJUNTA

ÀREA CIENTÍFICA

 • Àrees i grups de recerca
 • Gestió de l’Àrea Científica
  • Acreditació de grups
  • Pla Científic Cooperatiu
  • Programa Intramural
  • Foment de l’R+D+I
 • Unitat de Suport a la Recerca
  • Bioestadística
  • Suport metodològic
  • Gestió i Autorització d’Estudis
 • Plataformes científiques
 • Biblioteca i Bibliometria

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

 • Gestió de Projectes d’Innovació
 • Gestió de Projectes Pre-Adjudicació
 • Models de Negoci

Òrgans de Govern

Presidència

 • Manel Balcells Díaz – Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya (membre nat)

Vicepresidència

 • Anna Aran Solé – Directora General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nada)
 • Assumpció Malgosa Morera – Vicerectora en l’àmbit de Recerca de la UAB (membre nat)

Vocals

 • Maria Dolors Costa Sampere – Presidència del Consell de Govern del CCSPT (membre nat)
 • Montserrat Llavayol Giralt – competent en Salut a la Generalitat de Catalunya
 • Joan Gómez Pallarès – competent en Recerca a la Generalitat de Catalunya
 • Gemma Falguera Puig – Designada per la CSPT
 • Salut Brunet Mauri – Designada per la CSPT
 • Joan Bigorra Llosas – Designat per la CSPT
 • Rocío Cebrián Rubio – Designada per la CSPT
 • Rosa Maria Sebastián Pérez – Designada per l’I3PT
 • Jordi Gratacós Masmitjà – Designat per l’I3PT
 • Josep Llobet Bach – Designat per l’I3PT

Secretariat

 • Francesc Luque López – Designat per Sabadell Gent Gran

Vicesecretariat

 • M. Dolors Prados Cazorla

Estatuts de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí

President:  Anna Aran Solé, directora general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals:

 • Rocio Cebrián, directora assistencial i de Serveis Transversals (membre nat)
 • Lluís Blanch, director científic de l’I3PT (membre nat)
 • Loli Prados, directora de gestió de l’I3PT en funcions (membre nat)
 • Assumpció Malgosa Morera, vicerrectora d’Investigació i Transferència de la UAB
 • Joan Gómez Pallarès, competent en Recerca a la Generalitat de Catalunya
 • Montserrat Llavayol, competent en Salut a la Generalitat de Catalunya

Secretari: Francesc Luque, director d’Economia i Serveis del CCSPT

Òrgan de Direcció

Lluís Blanch, MD PhD

El Dr. Lluís Blanch és consultor del Centre de Crítics de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Barcelona). És Director de Recerca i Innovació del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Coordinador de la Plataforma de Dinamització e Innovació de les capacitats industrials de l’ISCIII, Cap del Grup del CIBER de Enfermedades Respiratorias, Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director de l’Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí – I3PT. A més, és cofundador de Better Care S.L, spin-off de la Corporació Sanitària Parc Tauli.

Els interessos en investigació i innovació del Dr. Blanch inclouen l’estudi traslacional de les lesions pulmonars i cerebrals del malalts greus, la ventilació mecànica, les teràpies digitals i l’aplicació de intel·ligència artificial en el monitoratge de senyals respiratòries i hemodinàmiques de pacients crítics. Ha rebut nombroses subvencions d’organitzacions públiques i sense ànim de lucre i té més de 235 publicacions indexades a PubMed amb un índex H de 44.

Ha estat membre del Comitè Executiu de l’European Society of Intensive Care Medicine i President de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries, així com president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica i membre del World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine´s Council fins 2019. El Dr. Blanch és membre de la junta editorial de diverses revistes i revisor de les revistes més prestigioses en els camps de cures respiratoris i crítics.

Loli Prados

Loli Prados és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i compta amb formació complementària en la gestió d’entitats sense ànim de lucre, en recerca sanitària i en gestió d’equips.

Amb 22 anys d’experiència en el sector salut, actualment assumeix els càrrecs de directora de gestió en funcions de l’I3PT.

Amb la seva posició actual és la figura encarregada de la gestió econòmica i pressupostària, dels Recursos Humans de l’Institut, així com de la gestió d’equips. Així mateix, també és la persona que coordina la formació i sistemes d’informació amb els serveis centrals de l’Hospital Universitari Parc Taulí.

Prados també forma part del grup de treball “Carrera investigadora”  i “Reforma Laboral” de REGIC i del grup de treball de Recursos Humans de la institució CERCA.

És presidenta de la Comissió de seguiment del HRS4R i del Comitè de Prevenció i Salut de l’I3PT, i és vicesecretària del Patronat de l’Institut.

Anna Ullastres, PhD

La Dra. Anna Ullastres és llicenciada en Biologia per la UAB, doctora en Genètica per la UB i està especialitzada en gestió i lideratge de la innovació. Compta amb més de 10 anys d’experiència en el sector de la recerca.

Després d’una etapa com a investigadora, l’any 2018 es va incorporar a l’I3PT, com a gestora de projectes d’innovació en salut. Des del 2021 ocupa el càrrec d’adjunta a la direcció científica, coordinant l’àrea científica de l’Institut.

És membre de diversos comitès i grups de treballs dins l’àmbit de recerca i la innovació, i forma part del grup d’avaluadors de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Òrgans Assessors

Presidència: Lluís Blanch, director científic de l’I3PT

Vicepresidència: Joan Calvet, membre vocal del CIRI i representant de l’àrea d’infeccions i immunologia

Secretariat: Anna Ullastres, adjunta a la direcció científica

Suport administratiu: Mercè Ruiz, suport administratiu de la direcció

Vocals:

 • Martha Ariza, responsable de qualitat i formació de l’I3PT
 • Assumpta Caixàs, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Enrique Gallardo, representant de l’àrea de càncer
 • Sergio Lario, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Miquel, representant de l’àrea de cirurgia i procediments intervencionistes
 • Gema Navarro, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Òscar Quijada, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Ester Risco, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Anna Ruiz, representant de l’àrea de malalties minoritàries
 • Eduard Soler, responsable d’innovació de l’I3PT
 • Aina Areny, representant del personal investigador predoctoral
 • Itziar Montalvo, representant de l’àrea de salut mental i neurociències
 • Carmen Maria Sánchez Molina, representant de residents

Convidats permanents

 • Miquel Àngel Seguí, presidència CEIm
 • Coloma Moreno, secretariat CEIm
 • Anna Aguilar, responsable de la Unitat de Projectes
 • Nèstor Albiñana, responsable de la Unitat Científico-Tècnica i Coordinador del Biobanc
 • Marc Fradera, responsable de la Unitat de Suport a la Recerca
 • Victor M Martínez González, director del Centre de Medicina Genòmica

El Comitè Assessor Científic (CAC) és un òrgan consultiu i assessor de l’activitat de recerca i innovació del Parc Taulí. En formen part persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les àrees de coneixement que es consideren imprescindibles per a la recerca i la innovació en biomedicina que es desenvolupen al Parc Taulí.

Els seus membres representen a diversos sectors de la societat, tant de l’àmbit públic com del privat, en diferents camps com la gestió de la investigació, la propietat intel·lectual, la ciència i l’empresa.

Funcions:

 • Emetre opinió i valoració sobre els projectes que es desenvolupen al Parc Taulí.
 • Identificar oportunitats de negoci dels projectes.
 • Identificar oportunitats de negoci externes per proposar projectes a nivell intern.
 • Identificar possibles partners amb qui establir aliances estratègiques per al finançament, desenvolupament o comercialització de projecte i dels seus resultats.
 • Aportar valor i legitimitat al treball desenvolupat en R+D+I al Parc Taulí, per tal d’incrementar la seva eficiència i productivitat.

Presidència: José Ramón Seoane. Llicenciat en Farmàcia. Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i Doctor en Físico-química. Director de l’Àrea de Projectes Estratègics de la Universitat Rey Juan Carlos (Madrid). Ha ocupat diversos càrrecs i ha col·laborat amb diferents universitats i organismes de l’Estat en la promoció de la investigació biomèdica i biotecnològica.

Secretariat: Lluís Blanch.

Secretariat d’actes: Mercè Ruiz.

Vocals:

 • Joaquín Arenas Barbero. Llicenciat en Farmàcia i doctor en Medicina i Cirurgia. Es fa formar com a investigador al servei de bioquímica clínica de l’Hospital 12 de Octubre, de Madrid; al Departament de neurología de l’Institut Carlo Besta de Milà, i al centre H. Houston Merrit de la Universitat de Columbia, a Nova York. Actualment és director Científic del Instituto de Investigación Sanitaria i+12, de l’Hospital 12 d’octubre, després d’haver estat director del Instituto de Salud Carlos III.
 • Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui. Doctor en Medicina, especialista en medicina interna. Director Científic de l’Instituto de Investigación Biodonostia i Coordinador de la Investigació de l’Hospital de Donostia. Ha estat responsable de la Unidad de Investigación CAIBER i Investigador Principal de la RETIC de Innovación, del Hospital Donostia.
 • Fàtima Bosch Tubert. Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Centro de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG). Entre altres guardons, és Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.
 • Enriqueta Felip Font. Doctora en Medicina especialista en Oncologia Mèdica. Cap del Servei d’Oncologica Mèdica Toràcica de la Comisió de Tumors a l’Hospital Vall d’Hebron. Coordinadora europea al Grup de Treball de les Directrius de la Societat Europea.  d’Oncologia Mèdica i membre actiu de l’Associació Internacional per a l’estudi del Càncer de Pulmó.
 • Mª Julia Prats Moreno. Doctora en Administració d’empreses. Llicenciada en Enginyeria Industrial. Professora i Directora Acadèmica a IESE Business School, Universitat de Navarra. Ha estat professora a la Wharton Business School (Universitat de Pennsilvània) i diferents escoles de negocis a Mèxic, Colombia i Portugal.
 • Núria Montserrat Pulido. Llicenciada i Doctorada en Biologia. És investigadora ICREA i líder d’un grup de recerca de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Està especialitzada en cèl·lules mare pluripotents i en la generació de sistemes multicel·lulars complexos per entendre el desenvolupament de les malalties en humans. Coordina la Plataforma de Biobancs i Biomodels finançada per l’ISCIII (2021-2023).
 • Sylvia Boj. Doctora en biomedicina per la Universitat de Barcelona. Més de 10 anys d’experiència en recerca de cèl·lules mare, càncer i organoids. Actualment és Chief Scientific Officer del HUB Organoids BV a Utrecht (Països Baixos). Anterior directora científica de la mateixa entitat entre 2016 i 2020.

Presidència: Anna Aran Solé – Directora General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Membres:

 • Lluís Blanch Torra – Direcció I3PT
 • Loli Prados Cazorla –  Direcció gestió I3PT en funcions
 • Francesc Luque López – Direcció Economia CSPT
 • Rocío Cebrián Rubio – Direcció Assistencial
 • Noemí Obregón Gutierrez  – Direcció infermera
 • Antonio Llamas Losilla –  Direcció RRHH
 • Anna Benavent Navarro –  Direcció origanització Digital

Secretariat: Eduard Soler Alonso – Responsable Unitat Innovació I3PT

Membres convidats fixos:

 • Ramon Maspons Bosch

Presidència: Miquel Àngel Seguí Palmer. Metge. Oncologia.

Secretariat: Coloma Moreno Quiroga. Metge. Fundació Parc Taulí.

Vocals:

 • Santiago Alfonso Zamora. Membre no sanitari. Representant de pacients.
 • Joan Badia Barnusell. Metge. Pediatria.
 • Anna Benavent Navarro. Enginyera de Telecomunicacions.
 • Joan Calvet Fontova. Metge. Reumatologia.
 • Albert Cano Palomares. Metge. Endocrinologia i Nutrició.
 • Candelaria De Haro López. Medicina Intensiva.
 • Rosa Mª García Domínguez. Membre del Servei d’Atenció a l’Usuari.
 • Yolanda García Garcia. Metge. Oncologia.
 • Pilar García Iglesias. Metge. Digestiu.
 • José Ibeas Lopez. Metge. Nefrologia i Diàlisi.
 • Ana María Liesa Torre-Marin. Infermera.
 • Marcela Manríquez Tapia. Farmacòloga.
 • Mireia Massot Mesquida. Farmacèutica de Primària. Membre aliè a la institució.
 • Guillem Reig Loncán. Jurista. Expert en protecció de dades.
 • Nuria Soler Blanco. Farmàcia Hospitalària.
 • Montserrat Vinyallonga Flores. Membre no sanitari. Representant de pacients.

Presidència: Lluís Blanch Torra, director de l’I3PT

Secretariat: Martha Ariza Sáenz, responsable de qualitat i formació de l’I3PT

Membres:

 • Loli Prados Cazorla, direcció de Gestió i representat de la Comissió de Seguiment del Segell Internacional de Recursos Humans
 • Néstor Albiñana Giménez, responsable de la Unitat Científico-Tècnica
 • Coloma Moreno Quiroga, secretària tècnica CEIm
 • Loli Prados Cazorla,
 • Anna Ullastres Coll, adjunta a la direcció científica
 • Miquel Cruel Niebla, responsable de Qualitat d’Assajos Clínics
 • Carmen Díaz Fernández, directora de Qualitat CCSPT
 • Pilar Medel Zamora, agent d’Igualtat de la CSPT
 • Begoña Macarrón, representant del Comitè de Seguretat i Salut
 • Àgueda Flores, assessora externa, responsable de la Unitat de Garantia de la Qualitat de la UAB
 • Esther Sánchez, assessora externa, tècnica de la Unitat de Garantia de la Qualitat de la UAB

Ombudperson: Assumpta Caixàs

L’ombudsperson o síndic/a de greuges de recerca actua com a agent independent quan hi ha una sospita de mala conducta científica o conflictes professionals. És una figura degudament qualificada i de gran integritat personal, que és accessible a tot el personal investigador de l’Institut. La seva actuació sempre es fa sota paràmetres d’estricte discreció i confidencialitat, de manera que no es revela mai la informació als òrgans de govern o direcció de l’I3PT. Així mateix, l’ombudsperson de recerca té la capacitat de proposar solucions no vinculants, que han de ser aprovades als òrgans de govern de la institució, però també té la potestat per actuar d’ofici.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.