Estructura organitzativa

ÀREA DE GERÈNCIA

 • Gestió Econòmica Administrativa
  • Comptabilitat
  • Compres i licitacions
  • Administració general
  • Serveis Generals
  • Serveis Informàtics
  • Suport a òrgans de govern
 • Gestió d’ajudes de recerca i innovació
 • Gestió econòmica d’assajos clínics
 • Gestió de cursos, seminaris i jornades
 • Suport legal
 • Comunicació i mecenatge

ÀREA DE PERSONES I FORMACIÓ

 • Gestió de persones i talent
  • Gestió de personal
  • Prevenció de riscos laborals
  • Gestió del Pla de Formació
 • Gestió del coneixement i qualitat
  • Gestió del coneixement
  • Qualitat
  • RRI

ÀREA D'ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES

DIRECCIÓ ADJUNTA

ÀREA CIENTÍFICA

 • Àrees i grups de recerca
 • Gestió de l’Àrea Científica
  • Acreditació de grups
  • Pla Científic Cooperatiu
  • Programa Intramural
  • Foment de l’R+D+I
 • Unitat de Suport a la Recerca
  • Bioestadística
  • Suport metodològic
  • Gestió i Autorització d’Estudis
 • Plataformes científiques
 • Biblioteca i Bibliometria

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

 • Gestió de Projectes d’Innovació
 • Gestió de Projectes Pre-Adjudicació
 • Models de Negoci

Òrgans de Govern

Presidència

 • Francesc Gòdia Casablancas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicepresidència

 • Mariona Creus i Virgili – Presidenta de Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals

 • Joan Martí López – Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)
 • Lluís Brunet Berch – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Balcells Díaz – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Isabel Amat Riera – Nomenada per la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Donoso Bach – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Xavier López Luján – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Miquel Ángel Seguí Palmer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tàsias Margenat – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Robert Fabregat i Fuentes – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Asseguradora Companyia d’Assegurances i Reassegurances, S.A. – Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • BBVA – Membre nat, pendent de nomenament de representant.
 • Banc Sabadell, representat pel Francesc Casas Selvas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Armand Sánchez Bonastre – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Manuel Armengol Carrasco – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, representada per Ramon Alberich Ferrer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Mútua Sabadellenca, Fundació Privada – Membre nat, pendent de nomenament de representant

Secretariat

 • Francesc Luque López – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicesecretariat

 • M. Dolores Prados Cazorla – Nomenada per la Fundació Parc Taulí

President: Joan Martí López, Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Vicepresident: Francesc Gòdia Casablancas, President del Patronat de la Fundació Parc Taulí

Vocals:

 • Lluís Blanch Torra, Director Científic de l’I3PT
 • Francesc Luque López, Director d’Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Armand Sànchez Bonastre, Vicerrector d’Investigació i Transferència de la UAB
 • Cristina Carod Pérez, Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari

Secretària: Glòria Palomar Frias, Directora de Gestió de l’I3PT

Òrgan de Direcció

Direcció de l’Institut: Lluís Blanch Torra

Direcció de Gestió: Glòria Palomar Frías

Òrgans Assessors

Presidència: Lluís Blanch, director científic de l’I3PT

Vicepresidència: Narcís Cardoner, representant de l’àrea de salut mental i neurociències

Secretariat: Anna Ullastres, adjunta a la direcció científica

Suport administratiu: Mercè Ruiz, suport administratiu de la direcció

Vocals:

 • Martha Ariza, responsable de qualitat i formació de l’I3PT
 • Assumpta Caixàs, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Calvet, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Enrique Gallardo, representant de l’àrea de càncer
 • Sergio Lario, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Miquel, representant de l’àrea de cirurgia i procediments intervencionistes
 • Gema Navarro, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Òscar Quijada, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Ester Risco, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Anna Ruiz, representant de l’àrea de malalties minoritàries
 • Eduard Soler, responsable d’innovació de l’I3PT
 • Aina Areny Balagueró, representant del personal investigador predoctoral

Convidats permanents

 • Miquel Àngel Seguí, presidència CEIm
 • Coloma Moreno, secretariat CEIm
 • Anna Aguilar, responsable de la Unitat de Projectes
 • Nèstor Albiñana, responsable de la Unitat Científico-Tècnica

El Comitè Assessor Científic (CAC) és un òrgan consultiu i assessor de l’activitat de recerca i innovació del Parc Taulí. En formen part persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les àrees de coneixement que es consideren imprescindibles per a la recerca i la innovació en biomedicina que es desenvolupen al Parc Taulí.

Els seus membres representen a diversos sectors de la societat, tant de l’àmbit públic com del privat, en diferents camps com la gestió de la investigació, la propietat intel·lectual, la ciència i l’empresa.

Funcions:

 • Emetre opinió i valoració sobre els projectes que es desenvolupen al Parc Taulí.
 • Identificar oportunitats de negoci dels projectes.
 • Identificar oportunitats de negoci externes per proposar projectes a nivell intern.
 • Identificar possibles partners amb qui establir aliances estratègiques per al finançament, desenvolupament o comercialització de projecte i dels seus resultats.
 • Aportar valor i legitimitat al treball desenvolupat en R+D+I al Parc Taulí, per tal d’incrementar la seva eficiència i productivitat.

Presidència: José Ramón Seoane. Llicenciat en Farmàcia. Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i Doctor en Físico-química. Director dels Centres Científics i Tecnològics, Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos càrrecs i ha col·laborat amb diferents universitats i organismes de l’Estat en la promoció de la investigació biomèdica i biotecnològica.

Secretariat: Lluís Blanch.

Secretariat d’actes: Mercè Ruiz.

Vocals:

 • Joaquín Arenas Barbero. Llicenciat en Farmàcia i doctor en Medicina i Cirurgia. Es fa formar com a investigador al servei de bioquímica clínica de l’Hospital 12 de Octubre, de Madrid; al Departament de neurología de l’Institut Carlo Besta de Milà, i al centre H. Houston Merrit de la Universitat de Columbia, a Nova York. Actualment és director Científic del Instituto de Investigación Sanitaria i+12, de l’Hospital 12 d’octubre, després d’haver estat director del Instituto de Salud Carlos III.
 • Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui. Doctor en Medicina, especialista en medicina interna. Director Científic de l’Instituto de Investigación Biodonostia i Coordinador de la Investigació de l’Hospital de Donostia. Ha estat responsable de la Unidad de Investigación CAIBER i Investigador Principal de la RETIC de Innovación, del Hospital Donostia.
 • Enric Barba Ibáñez. Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Director General de la divisió B2B de CIRSA, Director General d’UNIDESA i de CIRSA INTERACTIVE. Professor a ESADE Bussines School i a la Fundació Politècnica de Catalunya. És autor de diferents llibres sobre la gestió de la Innovació.
 • Fàtima Bosch Tubert. Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Centro de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG). Entre altres guardons, és Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.
 • Enriqueta Felip Font. Doctora en Medicinam especialista en Oncologia Mèdica. Cap del Servei d’Oncologica Mèdica Toràcica de la Comisió de Tumors a l’Hospital Vall d’Hebron. Coordinadora europea al Grup de Treball de les Directrius de la Societat Europea.  d’Oncologia Mèdica i membre actiu de l’Associació Internacional per a l’estudi del Càncer de Pulmó.
 • Fernando Martín Sánchez. Doctor en Informàtica i Medicina, llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular i Màster en Enginyeria del Coneixement. Professor investigador en Informàtica Biomèdica i coordinador del Programa de recerca CROSADIS (Cronicitat, salut digital i sistemes) a l’Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ha estat professor d’Informàtica Sanitària de la Melbourne Medical School i director fundacional del Centre d’Informàtica Sanitària i Biomèdica (HaBIC) de la Universitat de Melbourne. Des de febrer de 2020, Subdirector General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales depenent del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 • Mª Júlia Prats Moreno. Llicenciada en Enginyeria Industrial. Doctora en Administració d’empreses. Professora associada a IESE, Universitat de Navarra. Ha estat professora a la Wharton Business School (Universitat de Pensilvania) i diferents escoles de negocis a Mèxic, Colombia i Portugal.
 • Franscesc Solé Perellada. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Enginyeria Industrial. Vicepresident de la Fundació Conocimiento y Desarrollo. Catedràtic d’organització d’empreses i director del Parc de Recerca i Innovació de la universitat Politècnica de Catalunya.

Presidència: Joan Martí López – Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Membres:

 • Cristina Carod Pérez – Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari
 • Dirección de Enfermería
 • Anna Benavent Navarro – Directora d’Organització i Sistemes de Informació
 • Carme Diaz – Directora de Qualitat
 • Antonio Llamas Losilla – Director de RRHH
 • Francesc Luque López – Director d’Economia i Serveis
 • Joan Perendreu Sans – Director de Diagnòstic per la Imatge
 • Sònia Mariscal Pérez- Directora Executiva de SGG i Atenció a la Dependència
 • Anna Pujol Garcia – Gestora Assistencial d’Infermeria
 • José Ibeas López – Cap del grup de recerca de Nefrologia en el Núvol
 • Montserrat Montaña Peironcely – Cap del grup de Recerca Infermeria

Secretariat: Lluís Blanch Torra – Director de l’I3PT

Membres convidats fixos:

 • Glòria Palomar Frías – Directora de Gestió I3PT
 • Xavier Gallego Moreno – Bussiness Developer
 • Mar Castiñeira – Cap de compres
 • Gabriel Ochoa Gimeno – Cap de Seguretat i Mediambient
 • Anna Augè Ruiz – Responsable de trajectòries professionals
 • Pilar Doretto – Directora de Gestió de Pacients

Presidència: Seguí Palmer, Miquel Àngel. Metge. Oncologia.

Secretariat: Moreno Quiroga, Coloma. Metge. Fundació Parc Taulí.

Vocals:

 • Alfonso Zamora, Santiago. Membre no sanitari. Representant de pacients.
 • Badia Barnusell, Joan. Metge. Pediatria.
 • Benavent Navarro, Anna. Enginyera de Telecomunicacions.
 • Calvet Fontova, Joan. Metge. Reumatologia.
 • Cano Palomares, Albert. Metge. Endocrinologia i Nutrición.
 • Cardoner Alvarez, Narcís. Metge. Salut Mental.
 • De Haro López, Candelaria. Medicina Intensiva.
 • García Domínguez, Rosa Mª. Membre del Servei dAtenció a l’Usuari.
 • García Garcia, Yolanda. Metge. Oncologia.
 • García Iglesias, Pilar. Metge. Digestiu.
 • Ibeas Lopez, José. Metge. Nefrologiai  Diàlisi.
 • Liesa Torre-Marin, Ana María. Infermera.
 • Manríquez Tapia, Marcela. Farmacòloga.
 • Massot Mesquida, Mireia. Farmacèutica de Primària. Membre aliè a la institució.
 • Reig Loncán, Guillem, Jurista. Expert en protecció de dades.
 • Soler Blanco, Nuria. Farmàcia Hospitalària.
 • Vinyallonga Flores, Montserrat. Membre no sanitari. Representant de pacients.

Presidència: Lluís Blanch Torra, director de l’I3PT

Secretariat: Martha Ariza Sáenz, responsable de qualitat i formació de l’I3PT

Membres:

 • Gloria Palomar Frias, Direcció de Gestió
 • Nèstor Albiñana Giménez, responsable de la Unitat Científico-Tècnica
 • Coloma Moreno Quiroga, secretària tècnica CEIm
 • Loli Prados Cazorla, responsable de la Unitat d’Administració
 • Anna Ullastres Coll, adjunta a la direcció científica
 • Eduard Soler Alonso, responsable de la Unitat d’Innovació
 • Marcela Manriquez Tapia, responsable de la Unitat d’Assajos Clínics
 • Miquel Cruel Niebla, responsable Qualitat d’Assajos Clínics
 • Anna Aguilar Aguilar, responsable de la Unitat de Projectes i membre del Comitè d’Igualtat
 • Carme Diaz Fernández, Directora de Qualitat CCSPT
 • Àgueda Flores, responsable Unitat de Garantia de la Qualitat de la UAB
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.