Estructura organitzativa

ÀREA DE GERÈNCIA

 • Administració
 • RRHH
 • Gestió d’ajuts
 • Serveis informàtics
 • Serveis generals
 • Qualitat
 • Formació
 • Foment R+D+I
 • Legal
 • Suport òrgans de govern
 • Comunicació i suport al coneixement
 • Nacionals
 • Internacionals
 • Intramurals
 • Suport a l’emprenedoria
 • Transferència i comercialització
 • Suport a la compra pública d’innovació
 • Càncer
 • Salut Mental i neurociències
 • Metabolisme i Digestiu
 • Malalties Minoritàries
 • Epidemiologia, Millora Assistencial i Cronicitat
 • Infeccions i Immunologia
 • Cirurgia i Procediments Intervencionistes
 • Bioestadística
 • Suport metodològic
 • Acreditació de grups
 • Integració d’investigadors
 • Gestió del Pla Científic-Cooperatiu
 • Convocatòries internes
 • Gestió d’autoritzacions d’estudis
 • Unitat Cientificotècnica
 • Unitat d’Assajos Clínics
 • Laboratori d’Imatge
 • Unitat 3D
 • Unitat de Big Data i Intel·ligència Artificial
 • Laboratori de Simulació
 • Biobanc

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

 • Gestió cartera projectes innovació
 • Mecenatge

ÀREA CIENTÍFICA

Òrgans de Govern

Presidència

 • Francesc Gòdia Casablancas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicepresidència

 • Mariona Creus i Virgili – Presidenta de Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals

 • Joan Martí López – Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)
 • Lluís Brunet Berch – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Balcells Díaz – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Isabel Amat Riera – Nomenada per la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Donoso Bach – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Xavier López Luján – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Miquel Ángel Seguí Palmer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tàsias Margenat – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Robert Fabregat i Fuentes – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Asseguradora Companyia d’Assegurances i Reassegurances, S.A. – Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • BBVA – Membre nat, pendent de nomenament de representant.
 • Banc Sabadell, representat pel Francesc Casas Selvas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Armand Sánchez Bonastre – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Manuel Armengol Carrasco – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, representada per Ramon Alberich Ferrer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Mútua Sabadellenca, Fundació Privada – Membre nat, pendent de nomenament de representant

Secretariat

 • Francesc Luque López – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicesecretariat

 • M. Dolores Prados Cazorla – Nomenada per la Fundació Parc Taulí

President: Joan Martí López, Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Vicepresident: Francesc Gòdia Casablancas, President del Patronat de la Fundació Parc Taulí

Vocals:

 • Lluís Blanch Torra, Director Científic de l’I3PT
 • Francesc Luque López, Director d’Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Armand Sànchez Bonastre, Vicerrector d’Investigació i Transferència de la UAB
 • Cristina Carod Pérez, Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari

Secretària: Glòria Palomar Frias, Directora de Gestió de l’I3PT

Òrgan de Direcció

Direcció de l’Institut: Lluís Blanch Torra

Direcció de Gestió: Glòria Palomar Frías

Òrgans Assessors

Presidència: Lluís Blanch, director científic de l’I3PT

Vicepresidència: Narcís Cardoner, representant de l’àrea de salut mental i neurociències

Secretariat: Anna Ullastres, adjunta a la direcció científica

Suport administratiu: Mercè Ruiz, suport administratiu de la direcció

Vocals:

 • Martha Ariza, responsable de qualitat i formació de l’I3PT
 • Assumpta Caixàs, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Calvet, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Enrique Gallardo, representant de l’àrea de càncer
 • Sergio Lario, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Miquel, representant de l’àrea de cirurgia i procediments intervencionistes
 • Gema Navarro, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Òscar Quijada, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Ester Risco, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Anna Ruiz, representant de l’àrea de malalties minoritàries
 • Eduard Soler, responsable d’innovació de l’I3PT

Convidats permanents

 • Miquel Àngel Seguí, presidència CEIm
 • Coloma Moreno, secretariat CEIm
 • Marcela Manríquez, responsable de la Unitat d’Assajos Clínics
 • Anna Aguilar, responsable de la Unitat de Projectes
 • Nèstor Albiñana, responsable de la Unitat Científico-Tècnica

El Comitè Assessor Científic (CAC) és un òrgan consultiu i assessor de l’activitat de recerca i innovació del Parc Taulí. En formen part persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les àrees de coneixement que es consideren imprescindibles per a la recerca i la innovació en biomedicina que es desenvolupen al Parc Taulí.

Els seus membres representen a diversos sectors de la societat, tant de l’àmbit públic com del privat, en diferents camps com la gestió de la investigació, la propietat intel·lectual, la ciència i l’empresa.

Funcions:

 • Emetre opinió i valoració sobre els projectes que es desenvolupen al Parc Taulí.
 • Identificar oportunitats de negoci dels projectes.
 • Identificar oportunitats de negoci externes per proposar projectes a nivell intern.
 • Identificar possibles partners amb qui establir aliances estratègiques per al finançament, desenvolupament o comercialització de projecte i dels seus resultats.
 • Aportar valor i legitimitat al treball desenvolupat en R+D+I al Parc Taulí, per tal d’incrementar la seva eficiència i productivitat.

Presidència: José Ramón Seoane. Llicenciat en Farmàcia. Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i Doctor en Físico-química. Director dels Centres Científics i Tecnològics, Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos càrrecs i ha col·laborat amb diferents universitats i organismes de l’Estat en la promoció de la investigació biomèdica i biotecnològica.

Secretariat: Lluís Blanch.

Secretariat d’actes: Mercè Ruiz.

Vocals:

 • Joaquín Arenas Barbero. Llicenciat en Farmàcia i doctor en Medicina i Cirurgia. Es fa formar com a investigador al servei de bioquímica clínica de l’Hospital 12 de Octubre, de Madrid; al Departament de neurología de l’Institut Carlo Besta de Milà, i al centre H. Houston Merrit de la Universitat de Columbia, a Nova York. Actualment és director Científic del Instituto de Investigación Sanitaria i+12, de l’Hospital 12 d’octubre, després d’haver estat director del Instituto de Salud Carlos III.
 • Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui. Doctor en Medicina, especialista en medicina interna. Director Científic de l’Instituto de Investigación Biodonostia i Coordinador de la Investigació de l’Hospital de Donostia. Ha estat responsable de la Unidad de Investigación CAIBER i Investigador Principal de la RETIC de Innovación, del Hospital Donostia.
 • Enric Barba Ibáñez. Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Director General de la divisió B2B de CIRSA, Director General d’UNIDESA i de CIRSA INTERACTIVE. Professor a ESADE Bussines School i a la Fundació Politècnica de Catalunya. És autor de diferents llibres sobre la gestió de la Innovació.
 • Fàtima Bosch Tubert. Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Centro de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG). Entre altres guardons, és Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.
 • Enriqueta Felip Font. Doctora en Medicinam especialista en Oncologia Mèdica. Cap del Servei d’Oncologica Mèdica Toràcica de la Comisió de Tumors a l’Hospital Vall d’Hebron. Coordinadora europea al Grup de Treball de les Directrius de la Societat Europea.  d’Oncologia Mèdica i membre actiu de l’Associació Internacional per a l’estudi del Càncer de Pulmó.
 • Fernando Martín Sánchez. Doctor en Informàtica i Medicina, llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular i Màster en Enginyeria del Coneixement. Professor investigador en Informàtica Biomèdica i coordinador del Programa de recerca CROSADIS (Cronicitat, salut digital i sistemes) a l’Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ha estat professor d’Informàtica Sanitària de la Melbourne Medical School i director fundacional del Centre d’Informàtica Sanitària i Biomèdica (HaBIC) de la Universitat de Melbourne. Des de febrer de 2020, Subdirector General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales depenent del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 • Mª Júlia Prats Moreno. Llicenciada en Enginyeria Industrial. Doctora en Administració d’empreses. Professora associada a IESE, Universitat de Navarra. Ha estat professora a la Wharton Business School (Universitat de Pensilvania) i diferents escoles de negocis a Mèxic, Colombia i Portugal.
 • Franscesc Solé Perellada. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Enginyeria Industrial. Vicepresident de la Fundació Conocimiento y Desarrollo. Catedràtic d’organització d’empreses i director del Parc de Recerca i Innovació de la universitat Politècnica de Catalunya.

Presidència: Joan Martí López – Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Membres:

 • Cristina Carod Pérez – Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari
 • Dirección de Enfermería
 • Anna Benavent Navarro – Directora d’Organització i Sistemes de Informació
 • Carme Diaz – Directora de Qualitat
 • Antonio Llamas Losilla – Director de RRHH
 • Francesc Luque López – Director d’Economia i Serveis
 • Joan Perendreu Sans – Director de Diagnòstic per la Imatge
 • Sònia Mariscal Pérez- Directora Executiva de SGG i Atenció a la Dependència
 • Anna Pujol Garcia – Gestora Assistencial d’Infermeria
 • José Ibeas López – Cap del grup de recerca de Nefrologia en el Núvol
 • Montserrat Montaña Peironcely – Cap del grup de Recerca Infermeria

Secretariat: Lluís Blanch Torra – Director de l’I3PT

Membres convidats fixos:

 • Glòria Palomar Frías – Directora de Gestió I3PT
 • Xavier Gallego Moreno – Bussiness Developer
 • Mar Castiñeira – Cap de compres
 • Gabriel Ochoa Gimeno – Cap de Seguretat i Mediambient
 • Anna Augè Ruiz – Responsable de trajectòries professionals
 • Pilar Doretto – Directora de Gestió de Pacients

Presidència: Seguí Palmer, Miquel Àngel. Metge. Oncologia.

Secretariat: Moreno Quiroga, Coloma. Metge. Fundació Parc Taulí.

Vocals:

 • Alfonso Zamora, Santiago. Membre no sanitari. Representant de pacients.
 • Badia Barnusell, Joan. Metge. Pediatria.
 • Benavent Navarro, Anna. Enginyera de Telecomunicacions.
 • Calvet Fontova, Joan. Metge. Reumatologia.
 • Cano Palomares, Albert. Metge. Endocrinologia i Nutrición.
 • Cardoner Alvarez, Narcís. Metge. Salut Mental.
 • De Haro López, Candelaria. Medicina Intensiva.
 • García Domínguez, Rosa Mª. Membre del Servei dAtenció a l’Usuari.
 • García Garcia, Yolanda. Metge. Oncologia.
 • García Iglesias, Pilar. Metge. Digestiu.
 • Ibeas Lopez, José. Metge. Nefrologiai  Diàlisi.
 • Liesa Torre-Marin, Ana María. Infermera.
 • Manríquez Tapia, Marcela. Farmacòloga.
 • Massot Mesquida, Mireia. Farmacèutica de Primària. Membre aliè a la institució.
 • Reig Loncán, Guillem, Jurista. Expert en protecció de dades.
 • Soler Blanco, Nuria. Farmàcia Hospitalària.
 • Vinyallonga Flores, Montserrat. Membre no sanitari. Representant de pacients.

Presidència: Lluís Blanch Torra, Director de l’I3PT

Secretariat: Esperanza Mancebo Gilabert, Gestió de la Qualitat de l’R+D+I

Membres:

 • Gloria Palomar Frias, Direcció de Gestió
 • Néstor Albiñana Giménez, Coordinació de recerca bàsica
 • Coloma Moreno Quiroga, Coordinació de recerca clínica
 • Loli Prados Cazorla, Responsable d’administració
 • Miquel Cruel Niebla, Responsable Qualitat d’Assajos Clínics
 • Anna Aguilar Aguilar – Responsable Unitat Projectes i membre del Comitè d’Igualtat
 • Carme Diaz Fernández, Directora de Qualitat CCSPT
 • Àgueda Flores – Responsable Unitat de Garantia de la Qualitat de la UAB
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació