Hospital de Sabadell

Activitat

Manuela Iglesias Sentís - Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica

  2020 2021
Altes
Altes convencionals aguts 133 170
Altes Cirurgia Major Ambulatòria - 2
Estada mitjana 6,5 5,36
Total altes 133 172
  2020 2021
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 112 125
Altes Cirurgia Major Ambulatòria - 2
Total intervencions 112 128

 

  2020 2021
Activitat ambulatòria
Primeres visites 169 169
Visites successives 732 914
Total visites 901 1.083