Hospital de Sabadell

Activitat

Josep Belda Sanchís - Responsable del Servei de Cirurgia Toràcica
Manuela Iglesias Sentís - Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital de Sabadell

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 156 133
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 -
Estada mitjana 6,76 6,5
Total alt 158 133
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 118 112
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 -
Total intervencions 120 112

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 182 169
Visites successives 788 732
Total visites 970 901