Activitat

Manuela Iglesias Sentís - Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 170 190
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 9
Estada mitjana 5,36 5,52
Total altes 172 199
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 126 130
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 9
Total intervencions 129 139

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 219 224
Visites successives 974 725
Total visites 1.193 949