Presentació

El servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Sabadell presta serveis en tots els àmbits del diagnòstic i tractament de les malalties quirúrgiques del tòrax, excepte del trasplantament pulmonar.

L’activitat més rellevant és el tractament quirúrgic del càncer de pulmó per vies d’abordatge mínimament invasives com la videotoracoscòpia o la via robòtica.

També té un rellevant paper l’estadificació mediastínica en el càncer de pulmó, realitzant així una acurada selecció dels pacients diagnosticats de neoplàsia pulmonar candidats a resecció quirúrgica.

D'altra banda, també oferim tractament d’altres malalties tumorals i no tumorals que afecten al propi pulmó i a altres òrgans del tòrax, com la pleura, la tràquea, la paret toràcica, el mediastí i el diafragma.

Oferim tractament de la hiperhidrosi palmar-axilar així com per al rubor facial tant amb la tècnica tradicional de simpaticolisis com amb la del clipping del nervi simpàtic toràcic.

Tanmateix, el Servei participa activament en diversos aspectes de la docència de l’especialitat i de recerca clínica.
 

Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica

Manuela Iglesias, coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica

Manuela Iglesias Sentís