Hospital de Sabadell

Presentació

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Sabadell presta serveis en tots els àmbits del diagnòstic i tractament de les malalties quirúrgiques del tòrax, excepte del trasplantament pulmonar.

L’activitat més rellevant és l'estadificació i tractament quirúrgic del càncer de pulmó, però també el tractament d’altres malalties tumorals i no tumorals que afecten al propi pulmó i a altres òrgans del tòrax, com la pleura, la tràquea, la paret toràcica, el mediastí i el diafragma.

Tanmateix, participa activament en diversos aspectes de la docència de l'especialitat i de recerca clínica.