Hospital de Sabadell

Activitat

Xavier Pelfort López - Director del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 2.423 1.644
Estada mitjana 7,66 7,55
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.634 1.212
Total altes 4.057

2.856

  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 2.334 1.511
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)  1.646 1.222
Cirurgia Menor 310 151
Total intervencions 4.290 2.884

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria *
Primeres visites 16.265 12.390
Visites successives 46.791 34.901
Total visites 63.056 47.291
Sessions hospital de dia 1 1

* Inclou les visites a consulta externa d'accidents de trànsit