Activitat global

Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.740 2.205
Visites successives 2.213 2.666
Total visites 3.953 4.871