Hospital de Sabadell

Activitat global

Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.375 1.360
Visites successives 2.475 1.927
Total visites 3.850 3.287