Presentació

El Servei de Farmàcia té com a missió principal proporcionar els medicaments adequats d'acord als criteris de seguretat, eficàcia i eficiència per afegir valor al procés farmacoterapèutic dels pacients.

Està acreditat per les normes ISO 9001:2015 en totes les seves àrees: dispensació a pacients hospitalitzats i ambulatoris, atenció farmacèutica, farmacotècnia assajos clínics i docència.

El nostre servei treballa per a la implantació d'un model de treball fonamentat en la qualitat dels serveis prestats, apostant de manera ferma per la integració de la tecnologia en les dinàmiques de treball de l'organització, estimulant i reforçant el sistema de docència de tots els professionals del servei, i intentant consolidar el model d'atenció farmacèutica basat en la figura dels farmacèutics clínics dedicats a àrees específiques de coneixement.

El Servei de Farmàcia disposa d'un document de política de qualitat disponible per a la seva consulta.

 

Directora del Servei de Farmàcia

Foto de Mònica Gómez Valent

Mònica Gómez Valent