Hospital de Sabadell

Activitat

Abel Mujal Martínez - Coordinador de la Unitat d'Hospitalització a Domicili

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 863 943
Estada mitjana 17,86 17,34
TOTAL ALTES 863 943