Hospital de Sabadell

Activitat

Manel Luján Torné - Director del Servei de Pneumologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 653 453
Estada mitjana 13,22 12,53
Total altes 653 453
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.818 4.569
Visites successives 8.424 10.890
Total visites 14.243 15.459
Sessions hospitals de dia 2.395 2.377