Hospital de Sabadell

Activitat

Manel Luján Torné - Director del Servei de Pneumologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 458 571
Estada mitjana 15,05 13,47
Total altes 458 571
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.005 6.121
Visites successives 13.765 12.941
Total visites 19.770 19.062
Sessions hospitals de dia 1.954 1.895