Presentació

El Servei de Pneumologia actua de referència per a prop de mig milió de persones habitants del Vallés Occidental, i la seva tasca assistencial es focalitza en el diagnòstic i tractament de les patologies de l'aparell respiratori, en els àmbits d’atenció al pacient agut hospitalitzat, i crònic en hospital de dia i consulta externa. El Servei consta d’unitats de trastorns ventilatoris del son, ventilació no invasiva, endoscòpia intervencionista, al·lèrgia respiratòria, malalties intersticials i càncer de pulmó. En recerca, es Grup Reconegut per la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa Ciberes del Instituto de Salud Carlos III, amb línies d’investigació en malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, càncer de pulmó, infecció respiratòria, son i ventilació.

Unitats del Servei de Pneumologia

Pneumologia

Unitat del Son

Director del Servei de Pneumologia

Manel Luján Torné