Activitat

Oriol Roca Gas - Director de l'Àrea de Crítics i director del Servei de Medicina Intensiva

 20212022
Ingressos
Total ingressos
1.205 2.938
Estada mitjana 4,01 4,72
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 927 1.100
 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 254 254
Estada mitjana 9,91 9,5
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - 1
Total altes 254 255