Hospital de Sabadell

Activitat

Cap de l'Àrea de Malalt Crític - Ana Rosa Ochagavía Calvo

  2012 2013
Ingressos
Total ingressos
2.051 2.093
Estada mitjana 4,44 4,76
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 1.792 2.090
  2012 2013
Altes
Altes convencionals aguts 232 241
Estada mitjana 9,49 8,63
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
TOTAL ALTES 232 241