Presentació

Llit de la Unitat d'UCI i Semicrítics

El Servei de Medicina Intensiva de la CSPT, situat en el primer pis de l'Edifici Taulí, realitza la seva activitat assistencial a la Unitat de Cures Intensives (UCI), que compta amb 16 habitacions individuals monitorades i una sala d'exploracions per efectuar estudis radiològics i col·locació d'estimuladors cardíacs temporals i a la Unitat de Semicrítics (USC), adjacent a la UCI, amb 14 llits monitorats per a malalts greus i d'elevat risc, però amb poca probabilitat d'arribar a necessitar un tractament actiu invasiu. La UCI i la USC conformen l'Àrea de Patologia Crítica que garanteix una assistència multiprofessional al pacient crític, per nivells de gravetat, les 24 hores durant tot l'any.

El Servei de Medicina Intensiva està acreditat per a la formació de 3 residents de l'especialitat de Medicina Intensiva i n'acull d'altres especialitats mèdiques i quirúrgiques del mateix hospital que realitzen part del seu programa formatiu a la UCI. A més a més, al Servei es troben, de manera regular, residents de Medicina Intensiva d'altres centres, tant nacionals com estrangers, per a estades de formació més específiques.

Els membres del Servei participen en les activitats docents de la Universitat, impartint classes de Medicina Intensiva i seminaris pràctics. Així mateix rep estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques.

L'activitat investigadora té un paper sumament preponderant, destaca la investigació clínica en múltiples àrees de la Medicina Intensiva, que inclou el monitoratge hemodinàmic, la ventilació mecànica, la sèpsia, les infeccions greus i patologia neurològica critica, entre d'altres. El grup d'investigació està compost per un equip multidisciplinari compost per metges intensivistes, infermeres, biòlegs, microbiòlegs i epidemiòlegs i que realitza estudis propis i en col·laboració amb altres centres, nacionals i internacionals. A més, el fet de participar en assajos clínics internacionals, permet que determinats pacients rebin noves teràpies, especialment dirigides al control de la infecció i la sèpsia greu. Els resultats d'aquesta activitat científica han permès la consolidació del grup en fòrums nacionals i internacionals, amb resultat en publicacions en revistes d'alt nivell d'impacte.

Aquesta unitat està integrada al Servei de Medicina Intensiva