Hospital de Sabadell

Activitat

Antonio Giménez Gaibar - Director del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular

  2019 2020
Altes
Altes convencionals 587 477
Estada mitjana 11,14 11,95
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 290 183
Total altes 877 660
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 557 459
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 291 186
Cirurgia Menor 1 1
Total intervencions 849 646

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.530 2.038
Visites successives 6.836 5.298
Total visites 9.366 7.336
Sessions hospitals de dia 103 189