Presentació

El Parc Taulí és centre de referència d’alta especialització en pacients politraumàtics a Catalunya.

El Parc Taulí és centre de referència per al trasllat de pacients politraumàtics, tant per a l'atenció prehospitalària com per a pacients politraumàtics ingressats en altres centres hospitalaris que requereixen tractaments que superen les seves possibilitats.

Els serveis i àmbits que intervenen en l'atenció d'aquests pacients són: Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor; Angiologia i Cirurgia Vascular; Cirurgia General i Digestiva; Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia; Cirurgia Pediàtrica; Diagnòstic per la Imatge; Farmàcia; Hematologia i Hemoteràpia (Banc de sang); Infermeria; Medicina Intensiva; Neurocirurgia; Urgències; Medicina Pediàtrica; Radiologia Vascular i Intervencionista.

Anualment, es produeixen més de 1.000 activacions del codi PPT al Parc Taulí. De totes les activacions, entre 120 i 140 pacients anuals seran de gravetat considerable requerint un ingrés en l’àrea de crítics. En aquest grup de pacients més greus, les seqüeles apareixen en un 25-30 % d'ells i s’hi ha identificat una mortalitat que oscil·la entre el 6 i el 10%, segons l’any.

 

Responsable de l'Atenció al Pacient Politraumàtic

Salvador Navarro Soto