Imatge de l'equip del Servei de Cardiologia

Presentació

La cardiologia és l’especialitat mèdica que s'encarrega de l'estudi del cor amb diversos continguts:
  • Prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del cor.
  • Estudi, desenvolupament i seguiment de tècniques específiques de l'especialitat.

El Servei de Cardiologia del Parc Taulí té com a objectiu oferir un servei assistencial de màxima qualitat per a la població, assegurant totes les modalitats assistencials pròpies de l’especialitat, i dirigit a millorar la salut de la seva població de referència, tenint en compte criteris d’efectivitat, eficiència i sostenibilitat. Tanmateix, és un servei amb màxim compromís amb la formació continuada dels profesionals, la recerca i la docència.

El Servei compta amb dispositius d’hospitalització i consultes externes així com amb equipament per fer totes les proves necessàries de l’especialitat, tant no invasives (electrocardiogrames, ecocardiogrames, Holter, ergometries) com invasives (implants i control de marcapassos, coronariografies, angioplàsties, estudis electrofisiològics, ablacions transcatèter). En col·laboració amb UDIAT Centre Diagnòstic, es fan també gammagrafies cardíaques, ressonàncies magnètiques de cor i tomografies axials computeritzades d’alta resolució.

És un servei acreditat per a la formació de metges residents de l’especialitat i n’acull d'altres especialitats del mateix hospital que realitzen part del seu programa formatiu al Servei de Cardiologia. També participa activament en la docència universitària de pregrau i de postgrau, impartint classes i seminaris pràctics a la Universitat. Membres del servei organitzen regularment cursos i congressos nacionals i internacionals. Tanmateix, els metges del Servei de Cardiologia participen en diversos comitès d’experts i societats científiques, nacionals i internacionals, i en diversos projectes de recerca, també nacionals i internacionals. El fet de participar en assajos clínics permet que determinats pacients puguin rebre els tractaments més novedosos disponibles. Tanmateix, les tasques de docència i recerca del grup fan que sigui reconegut en fòrums nacionals i internacionals, amb múltiples publicacions amb alt nivell d’impacte, i en multitud de llibres de l’especialitat. Els seus membres són convidats a donar conferències en reunions que abasten també les de caràcter mundial. Les grans línies de recerca són la cardiopatia isquèmica, la insuficiència cardíaca, les arítmies, i la prevenció de malaltia i complicacions cardiovasculars.

Així doncs, l’activitat del Servei de Cardiologia es fonamenta en el trinomi d’assistència, docència/formació continuada, i recerca.

Director del Servei de Cardiologia

Antoni Martínez Rubio

Antoni Martínez Rubio