Cartera de serveis


La Unitat de Reumatologia Pediàtrica atén interconsultes d'altres especialitats per control de tractament sistèmic, efectes secundaris i altres.

Exploracions complementàries habituals

 • Laboratori: analítica sang general, marcadors inflamació, autoanticossos, estudi genètic. Estudi urinari.
 • Radiologia:
  • Radiologia simple
  • TAC, RMN
  • Ecografia articular
  • Medicina nuclear
  • Densitometria òssia (CETIR)
 • Altres exploracions:
  • Capil·laroscòpia (adults)
  • Biòpsies
   • Renal per radiologia intervencionista
   • Cutània per dermatologia
   • Altres biòpsies, per cirurgia

Tècniques terapèutiques habituals

 • Infiltracions intraarticulars amb corticoides:
  • En nens grans i articulacions grans es realitzen a l’Hospital de Dia, en dies concertats. Si cal, sota sedació amb Kalinox® o midazolam.
  • En nens petits o articulacions més petites, es poden realitzar de manera programada al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA).
    
 • Tractaments sistèmics endovenosos. Hospital de Dia:
 • Tractament amb bifosfonats (pamidronat endovenós) en osteoporosi i osteogènesi imperfecta
 • Bolus de corticoides i ciclofosfamida endovenosos
 • Immunoglobulina endovenosa
 • Fàrmacs biològics endovenosos (tocilizumab, infliximab, rituximab...)
 • Instrucció dels pares en l’administració de tractaments subcutanis.

Consultes externes. Seguiment dels pacients

El seguiment dels pacients es fa a consultes externes sempre que sigui possible, realitzant el tractament a domicili. En aquelles malalties que ho requereixin ja sigui pel diagnòstic o estabilització com per determinats tractaments, es realitzen ingressos hospitalaris a la planta d’hospitalització de pediatria. De totes maneres, aquells tractaments endovenosos que es poden realitzar sense ingrés hospitalari, es realitzen a l’Hospital de Dia de Pediatria.

Suport psicològic

La majoria de pacients que se segueixen a la Consulta de Reumatologia Pediàtrica pateixen una malaltia crònica. És per això que es disposa d’un suport psicològic especialitzat, en els casos que es cregui convenient.

Patologies ateses

Artritis:

 • Artritis idiopàtica juvenil
 • Artritis postinfecciosa
  • Artritis reactiva
  • Febre reumàtica
  • Artritis postestestreptocòcica
 • Artritis associada a malaltia inflamatòria intestinal

Malalties autoimmunes:

 • Lupus eritematós sistèmic
 • Dermatomiositis juvenil
 • Esclerodèrmia (sistèmica i cutània)
 • Malaltia mixta del teixit connectiu
 • Síndrome de Sjöegren

Vasculitis:

 • Púrpura de Schönlein-Henoch
 • Malaltia de Kawasaki
 • PAN (cutània i sistèmica)
 • Malaltia de Wegener
 • Poliangeïtis microscòpica
 • Vasculitis primària del Sistema Nerviós Central.
 • Malaltia de Behçet

Malalties autoinflamatòries:

 • Febres periòdiques d’origen genètic
 • Síndrome Blau, Sarcoïdosi d’inici precoç
 • Síndrome PFAPA
 • Quadres de febrer recurrent no filiada

Síndromes de dolor idiopàtic:

 • Fibromiàlgia, síndromes de fatiga crònica i síndromes de dolor amplificat
 • Síndrome de dolor regional complex
 • Artràlgies inespecífiques

Malalties del teixit connectiu:

 • Síndrome d’hipermobilitat
 • Ehler-Danlos, Marfan
 • Osteogènesi imperfecta

Osteoporosi

Altres malalties:

 • Fenomen de Raynaud
 • Eritromelàlgia
 • Aftosi recurrent
 • Eritema nodós
 • Linfedema