Presentació

La Reumatologia Pediàtrica s'encarrega del diagnòstic, seguiment i tractament d'un grup de malalties heterogènies, que afecten no només a l'aparell locomotor, sinó també a moltes altres parts del cos que inclouen malalties osteoarticulars no traumàtiques, malalties sistèmiques autoimmunes i malalties autoinflamatòries). És per això que és necessària una bona relació amb la resta d'especialitats pediàtriques, per poder valorar el pacient des de tots els àmbits implicats.

Donat que generalment són malalties cròniques, que poden afectar secundàriament el creixement, desenvolupament, escolarització,... i/o que sovint, com a conseqüència dels tractaments, cal modificar-ne el calendari vacunal, requereixen un bon seguiment pel pediatre de capçalera i un coneixement de la malaltia per part d’aquest.Així mateix, és una especialitat en creixement que en els darrers anys està experimentant canvis constants, tant de diagnòstic de noves malalties com en la introducció de nous tractaments.

Relacions interhospitalàries: Hospital Sant Joan de Déu

En l'actualitat, la Unitat de Reumatologia Pediàtrica treballa conjuntament, constituint un veritable servei interhospitalari d'atenció reumatològica pediàtrica, amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (Dr. J. Anton), per tal de donar una assistència integral, d’alt nivell i també de proximitat a qualsevol nen que ho necessiti.

La Unitat de Reumatologia Pediàtrica està integrada al Servei de Medicina Pediàtrica.

Coordinadora de la Unitat de Reumatologia Pediàtrica

Judith Sánchez Manubens