Hospital de Sabadell

Incontinència fecal

 

<< Tornar a Informació mèdica


La incontinència fecal consisteix en la incapacitat de controlar les deposicions. Aquesta condició pot afectar pacients que hagin nascut amb malaltia d'Hirschsprung, malformació anorectal, tumors pèlvics, espina bífida, agenèsia sacra o aquells amb traumatismes pèlvics severs. Els nens/as amb aquest problema poden tenir dificultats per a les relacions socials a causa de la seva condició.

Com puc saber si el meu fill/a té incontinència fecal?

Els pacients amb incontinència fecal realitzen deposicions involuntàries, no poden controlar la sortida de la femta. Els infants amb una veritable incontinència fecal no tenen l'habilitat de realitzar deposicions voluntàries, bé perquè van néixer amb una malformació que impedeix tenir un control intestinal, o perquè han perdut la integritat del canal anal després d'un traumatisme o cirurgia.

És la incontinència fecal igual en tots els pacients?

La incontinència fecal no és igual en tots els pacients. Podríem dividir la incontinència en dos grans grups: alguns pacients tenen una incontinència fecal amb tendència al restrenyiment i un segon grup presenta incontinència fecal amb tendència a la diarrea. És important determinar quin tipus d'incontinència té el nen/a abans de començar un tractament dirigit. L'ènema opac és una prova diagnòstica molt útil per a diferenciar una de l'altra.

Com puc ajudar al meu fill/a amb incontinència fecal?

Un pacient amb incontinència fecal es beneficia d'un Programa de Maneig Intestinal. L'objectiu d'aquest programa és que el pacient estigui net durant 24 hores i que pugui utilitzar una roba interior normal, sense l'ús de bolquers. Aquests pacients no tenen la capacitat de controlar les deposicions ni de realitzar deposicions voluntàries. La manera que el còlon estigui net i no tinguin pèrdues és mitjançant ènemes colorectals que buidin el còlon. Generalment, els pacients que tenen tendència al restrenyiment no necessiten medicaments o una dieta especial, el còlon es mou a poc a poc el que permet que estiguin nets durant 24 hores després de l'ènema. En canvi, els nens/as amb incontinència amb tendència a la diarrea necessitaran ènemes amb poc volum i medicació per a alentir el moviment del còlon.

Com funciona el Programa de Maneig Intestinal?

Inicialment, es realitza una revisió de la història clínica del pacient en funció de la patologia:

  • Malformació anorectal: tipus de malformació, tipus d'intervenció i complicacions, malformacions associades, etc.
  • Malaltia d'Hirschsprung: longitud del segment afectat, tipus d'intervenció i complicacions, etc.

En alguns casos serà necessària també una exploració sota anestèsia general:

  • En els pacients amb malformació anorectal per a avaluar la posició de l'anus respecte al complex muscular.
  • En els pacients amb Hirschsprung es podria realitzar una biòpsia per a determinar si hi ha presència de cèl·lules ganglionars en el segment de l'intestí descendit. També és important valorar l'anatomia del canal anal i veure on s'ha realitzat l'anastomosi (unió quirúrgica de l'intestí).

El següent pas consisteix a realitzar un ènema opac per a determinar:

  • En els pacients amb Hirschsprung: longitud de l'intestí romanent, presència de colitis, diàmetre i motilitat del segment descendit, etc.
  • En la resta de pacients: diàmetre del còlon i motilitat d'aquest.

Una vegada es té tota aquesta informació es pot iniciar un programa d'ènemes colorectals personalitzats amb l'objectiu de mantenir al nen/a net.

Què són els ènemes colorectals?

Els ènemes s'utilitzen per buidar el còlon de manera artificial. Consisteix a introduir una sonda pel recte per administrar una solució que ajudi a netejar el còlon, facilitant la sortida de la femta, i mantenir al nen lliure d'accidents durant 24 hores. Abans de començar a fer els ènemes, es lliura la informació necessària on s'explica quin és el material necessari i com administrar-lo per algun membre de l'equip (cirurgià pediàtric o infermera). També es lliurarà la "recepta" individualitzada de l'ènema que necessitarà el seu fill/a.

Hi ha intervencions quirúrgiques que poden ajudar al meu fill/a?

Sí, en els casos seleccionats en els quals el Programa de Maneig Intestinal hagi demostrat ser efectiu, es pot oferir una intervenció quirúrgica. A aquests pacients se'ls pot fer una apendicostomia o una neo-apendicostomia. En aquesta operació, l'apèndix o un segment de l'intestí gros, es connecta a la pell del melic creant un estoma. Aquest estoma permet el pas d'un catèter petit fins al còlon, i així poden fer l'ènema mentre estan asseguts en el bany. Aquest procediment permet que l'infant sigui independent, millorant la qualitat de vida d'aquests pacients.
 

Informació en PDF