Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Informació mèdica

Patologies més freqüents:

Patologies més freqüents:

A-F

A-F

 • Anomalies congènites i adquirides de l'urèter
 • Anomalies de la diferenciació sexual
 • Anomalies de la unió pieloureteral
 • Anomalies de la uretra (vàlvules d'uretra posterior, utricle prostàtic, estenosi)
 • Anomalies i tumors vasculars
 • Apendicitis i peritonitis
 • Apèndixs preauriculars.
 • Atrèsia de vies biliars i quist de colèdoc
 • Atrèsia d'esòfag. Fístula traqueoesofàgica.
 • Atrèsia i estenosi intestinal
 • Cirurgia del pavelló auricular. Orelles en nansa. Microties.
 • Colelitiasi
 • Criptorquídia
 • Deformitats de la paret toràcica: pectus excavatum, pectus carinatum.
 • Diverticles
 • Duplicacions digestives
 • Enterocolitis necrotitzant
 • Epispàdies
 • Escrot agut (torsió testicular, torsió d'hidàtide testicular, orquiepididimitis)
 • Estenosi hipertròfica de pílor
 • Extròfia vesical

 

G-M

G-M

 • Hèrnia diafragmàtica congènita
 • Hèrnia inguinal
 • Hiperhidrosi palmar
 • Hipertròfia de llavis menors
 • Hipospàdies
 • Ili meconial
 • Indicacions quirúrgiques sobre la melsa
 • Invaginació intestinal
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Malalties de la unió gastroesofágica (reflux gastroesofàgic i acalàsia)
 • Malalties infeccioses de la cavitat pleural: vessament, pneumònies, empiema. Pneumotòrax primari i/o secundari.
 • Malformacions anorectals. Claveguera i si urogenital
 • Malformacions congènites pulmonars: segrest pulmonar, Malformació Adenomatoidea Quística (MAQ), emfisema lobal.
 • Malformacions renals
 • Malrotación intestinal
 • Megaurèter

N-R

N-R

 • Neuroblastoma
 • Nevus. Patologia cutània.
 • Onfalocele i gastrosquisis
 • Pàncrees anul·lar
 • Patologia anorectal
 • Patologia del conducte omfalomesentèric (diverticle de Meckel)
 • Patologia oral i maxil·lofacial.
 • Patologia pancreàtica
 • Quist de mesenteri i epipló
 • Quists umbilicals i uracales
 • Rabdomiosarcoma
 • Reflux vesicoureteal
   

S-Z

S-Z

 • Síndromes facials
 • Sinequias de llavis menors
 • Trastorns de la mama. Ginecomàstia.
 • Trastorns de la motilitat esofàgica i extracció de cossos estranys (endoscòpia digestiva)
 • Tumor de Wilms
 • Tumoracions de parts toves
 • Tumoracions pulmonars i mediastíniques
 • Tumors d'ovari
 • Tumors testiculars
 • Ureterocele