Hospital de Sabadell

Activitat

Jesús Luelmo Aguilar - Director del Servei de Dermatologia

  2019 2020
Altes
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 242 265
Total altes 242 265
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 242 265
Cirurgia Menor 3.854 3.088
Total intervencions 4.096 3.353

 

  2019 2020
  Adults Nens Total Adults Nens Total
Activitat ambulatòria
Primeres visites 11.341 485 11.826 10.317 499 10.816
Visites successives 15.606 1.108 16.714 15.270 1.148 16.418
Total visites 26.947 1.593 28.540 25.587 1.647 27.234
Sessions hospitals de dia 3.903 2.625