Hospital de Sabadell

Activitat

Jesús Luelmo Aguilar - Director del Servei de Dermatologia

 20212022
Altes
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 252 267
Total altes 256 268
 20202021
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 3 -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 253 267
Cirurgia Menor 3.915 4.604
Total intervencions 4.171 4.604

 

 20212022
 AdultsNensTotalAdultsNensTotal
Activitat ambulatòria
Primeres visites 14.316 1.978 16.294 15.129 19.934 35.063
Visites successives 22.851 1.256 24.107 23.272 24.117 47.389
Total visites 37.167 3.234 40.401 38.401 44.051 82.452
Sessions hospitals de dia 3.224 4.048