Hospital de Sabadell

Activitat

Jesús Luelmo Aguilar - Director del Servei de Dermatologia

  2020 2021
Altes
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 265 252
Total altes 265 261
  2020 2021
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional - 3
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 265 257
Cirurgia Menor 3.088 3.916
Total intervencions 3.353 4.176

 

  2020 2021
  Adults Nens Total Adults Nens Total
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.317 499 10.816 14.222 1.972 16.194
Visites successives 15.270 1.148 16.418 22.674 1.254 23.928
Total visites 25.587 1.647 27.234 36.896 3.226 40.122
Sessions hospitals de dia 2.625 3.224