Presentació

L’Endocrinologia Pediàtrica és l'especialitat que s’ocupa dels trastorns del creixement (dèficit d’hormona de creixement, entre altres), del desenvolupament sexual (trastorns puberals, pubertat precoç i retardada), de les patologies d'algunes importants glàndules internes, com la tiroides i la suprarenal, hipotàlam, hipòfisi ...), la patologia pancreàtica per excel·lència en els nens com és la Diabetis en les seves diferents formes, i també dels cada vegada més freqüent problemes derivats del excés (obesitat) o la pèrdua de pes. Així doncs estem parlant de patologies molt importants i molt prevalents on és bàsic un tractament individualitzat i un seguiment molt curós i de llarga durada
La unitat d’endocrinologia pediàtrica del Servei de Medicina Pediàtrica del Parc Taulí ofereix un tractament integral de totes aquestes patologies amb les tècniques més novedoses i els controls més exhaustius.