Qui som

Facultatius

  • Raquel Corripio Collado - Coordinadora de la Unitat. Doctora en Medicina. Professora Associada M33 UAB. Responsable assignatura de Pediatria. Especialista en l’àrea de creixement, pubertat, obesitat i de forma molt especial en la síndrome de Prader Willi. Publicacions científiques i capítols de llibres en diferents àrees de l'Endocrinologia Pediàtrica. Post Doctoral Observership Children's Hospital of Philadelphia. Coordinador grup recerca HPT I3PT "Trastorns del creixement i del desenvolupament". Coordinadora clínica de XUEC- SPW, membre grup Pubertat de la SEEP (Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica). Revisora de diferents revistes científiques.
  • Jacobo Pérez Sánchez