Presentació

L’hematologia és l’especialitat mèdica que es dedica al tractament de pacients amb malalties hematològiques, estudiant la sang i els òrgans hematopoètics (moll de l’os, ganglis limfàtics, melsa, etc...)

El Servei d’Hematologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí s’encarrega del diagnòstic, tractament i seguiment tant d’hemopaties benignes com malignes, així com dels trastorns d’hemostàsia i el control del tractament anticoagulant oral.

La dedicació és assistencial, clínica i de laboratori així com també docent i de recerca.

Es participa en el desenvolupament i la aplicació de diferents assajos clínics des de la fase I (nous fàrmacs) fins la fase III (estudis aleatoris) per intentar oferir als nostres pacients els millors tractaments i l’accés a nous fàrmacs.

Director del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

Fotografia de Imma Roig Martínez

Dr. Joan Alfons Soler Campos