Hospital de Sabadell

Consulta PrEP


 

Què és la PrEP?

La profilaxi pre-exposició, PrEP per les sigles en anglès, és el tractament diari amb medicaments contra el VIH que reben les persones seronegatives, però exposades a alt risc de contraure la infecció pel VIH, per tal de reduir la possibilitat d’infectar-s'hi.

Qui pot considerar prendre la PrEP?

La PrEP la poden prendre aquelles persones que no tenen la infecció pel VIH, però que estan exposades a alt risc de contraure-la per mitjà de les relacions sexuals o de l'ús de drogues injectables.

Es considerà indicat prescriure-la a homes que tenen sexe amb homes, dones transsexuals i dones que exerceixen la prostitució que no utilitzin preservatiu i que acompleixen algun dels següents criteris:

  • Més de 10 parelles sexuals a l’any.
  • Pràctiques sexuals anals sense preservatiu el darrer any.
  • Ús de drogues relacionades amb el manteniment de relacions sexuals sense protecció al darrer any.
  • Almenys una infecció de transmissió sexual a l’últim any.
  • Realització de profilaxis post exposició en varies ocasions al darrer any.

Sol·licitar visita per valorar la presa de PrEP

Enviï un missatge amb el seu número de telèfon i indicant al títol 'Consulta PrEP' a l'adreça següent i contactarem amb vostè: