Presentació

Els primers casos de pacients infectats per VIH atesos al nostre centre van ser l'any 1985. Per donar resposta a les seves necessitats es va crear l'hospital de dia de VIH/SIDA amb la idea de donar atenció continuada, administrar tractaments i reduir ingressos hospitalaris en el marc d'una atenció multidisciplinari que incloïa personal mèdic, infermeria, psicòleg i treball social.

Trenta-sis anys després, la realitat del pacient infectat per VIH ha canviat de manera radical amb un millor control de la infecció i, per tant, amb una disminució dràstica dels ingressos derivats de patologia relacionada amb la immunosupressió.

Tot i això, el control d'aquests pacients continua sent un repte avui en dia i actualment ens centrem en:

  • Control i millora de les comorbiditats.
  • Optimització del tractament antiretroviral- Vigilància de les interaccions farmacològiques.
  • Cribratge i tractament de coinfeccions (hepatitis víriques, malalties de transmissió sexuals).
  • Cribratge dels tumors més freqüents i dins d'aquests destacar el programa de cribratge de càncer anal.
  • Detecció i atenció a la fragilitat donat l'envelliment de la població.

El concepte de multidisciplinarietat s'ha mantingut i es realitzen sessions periòdiques amb Farmàcia, Epidemiologia i Psiquiatria (CASD) de caràcter formatiu i per abordar temes d'interès.

Dins l'àrea de prevenció hi ha la consulta de la Profilaxi preexposició (PrEP) i la consulta de la profilaxi postexposició (PPE). Donant resposta a l'increment del nombre de malalties de transmissió sexual, es realitza cribratge periòdic a les persones en risc de presentar-ne, així com l'atenció a persones amb patologia aguda dins l'àrea de consulta externa.

El personal d'infermeria de l'hospital de dia està especialitzat per poder dur a terme consulta específica als pacients infectats per VIH, que requereixen atenció personalitzada per fer aconsellament, seguiment d'adherència, consells nutricionals...

 

Coordinadora de la Unitat de VIH-SIDA i Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)

Foto de Marta Navarro

Marta Navarro Vilasaro