Presentació

La Unitat de Malalties Autoimmunes, integrada al Servei de Medicina Interna, és de nivell III acreditada per la Societat Espanyola de Medicina Interna el 2013.

Alhora, és unitat d'expertesa clínica en malalties autoimmunes i sistèmiques de l'adult inclosa en la XUEC (Generalitat de Catalunya, 2020-2021).
 

Coordinadora de la Unitat de Malalties Autoimmunes

Begoña Marí, Coordinadora de la Unitat de Malalties Autoimmunes

M. Begoña Marí Alfonso

Donacions

Per tal de poder promocionar la formació continuada dels nostres professionals, així com desevolupar activitats de recerca en l'àrea de les malalties autoimmunes, podeu ajudar-nos amb les vostres donacions, adreçades al compte de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de la Fundació Parc Taulí.