Hospital de Sabadell

Presentació

Aquesta unitat assistencial està integrada en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Aquesta unitat està integrada al Servei de Medicina Interna.

Coordinador de la Unitat de Malalties Autoimmunes

Imatge de Carles Tolosa Vilella. Coordinador de la Unitat de Malalties Autoimmunes. Hospital de Sabadell. Parc Taulí

Carles Tolosa Vilella

Donacions

Per tal de poder promocionar la formació continuada dels nostres professionals, així com desevolupar activitats de recerca en l'àrea de les malalties autoimmunes, podeu ajudar-nos amb les vostres donacions, adreçades al compte de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de la Fundació Parc Taulí.