Presentació

Moltes malalties en el nen són infeccioses; la majoria són lleus, de causa vírica, i són companyes del nen els primer anys de guarderia. Però hi ha altres malalties produïdes per bactèries, virus, fongs o paràsits que es poden contraure dins i fora dels hospitals, que són menys conegudes però més complexes, i que necessiten coneixements més especialitzats per poder ser tractades amb garanties.

Aquesta especialització dóna peu a la Unitat que s’ocupa també de la patologia del nen viatger i de la derivada de l’adopció (aquesta, junt amb altres especialistes, multidisciplinariament), ja que la majoria de nens adoptats que venen de països menys desenvolupats, porten malalties infeccioses.

Aquesta unitat pertany al Servei de Medicina Pediàtrica.

Coordinador de la Unitat de Malalties Infeccioses, Adopció, Nen viatger

Imatge de Dr Valentí Pineda, coordinador de la Unitat de Malalties infeccioses, Adopció, Nen Viatger. Hospital de Sabadell. Parc Taulí

Valentí Pineda Solàs