Medicina Física i Rehabilitació

Presentació

La Medicina Física i Rehabilitació és l'especialitat mèdica a la qual correspon el diagnòstic, seguiment de l'evolució, prevenció i tractament de la incapacitat amb l'objectiu de facilitar, mantenir o restituir el màxim grau de capacitat funcional i independència possible.

En el procés rehabilitador intervé un equip multidisciplinar integrat pels professionals del propi Servei format per metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAIS), amb la col·laboració de tècnics ortopèdics, neuropsicòlegs, treballadors socials i metges d’altres especialitats.

És un servei clínic i assistencial de suport que actua de manera transversal col·laborant amb tots els serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital de Sabadell i de l’Albada Centre Sociosanitari, així com amb els centres d’atenció primària.

Les nostres àrees específiques de diagnòstic i tractament són: Rehabilitació de l’Aparell Locomotor, Limfoedemes, Sòl pèlvic, Pròtesis i ortesis, Respiratòria (infantil i adult), Neurorehabilitació-Espasticitat, així com, en l’àmbit de la logopèdia diagnòstic i tractament dels trastorns del llenguatge, de la parla, de la veu i de la deglució.

El Servei té una vessant assistencial, docent i investigadora. Des del punt de vista assistencial atén pacients ingressats i ambulatoris. A nivell docent atén la formació de pregrau en Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional, postgrau de fisioteràpia, logopèdia i MIR d’altres especialitats mèdiques. Participa en grups multidisciplinars de les diferents patologies ateses i en l’elaboració de protocols, trajectòries i guies clíniques. En investigació ha rebut premis, beques, i participa activament en estudis d’investigació, així com en la promoció de la Salut.

L’equip participa activament en programes de formació i prevenció de lesions osteomusculars dels treballadors, en col·laboració amb el Servei de Salut Laboral del propi centre.

Som un servei jove i actiu, qualificat i amb una llarga experiència.

Directora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació

Foto de Nanda Caballero, coordinadora de la Unitat de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital de Sabadell. Parc Taulí


Nanda Caballero Gómez