Hospital de Sabadell

Activitat

Eva Cardona Gallego - Coordinadora del Servei de Neurocirurgia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 179 220
Estada mitjana 14,99 15,72
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 179 220
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 163 233
Total intervencions 164 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 676 723
Visites successives 1.429 1.316
Total visites 2.105 2.039