Presentació

La Neurologia Pediàtrica és l'especialitat mèdica que s’ocupa de les malalties i els trastorns que afecten el sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal) i el sistema nerviós perifèric (nervis i músculs).

Les malalties i els trastorns neurològics de la infància afecten a un sistema nerviós que s’està desenvolupant i, per tant, poden repercutir, en major o menor grau, en el normal neurodesenvolupament de l'infant.

L’abordatge de molts dels problemes neurològics de l'infant requereix d’equips multidisciplinaris en els quals els neuropediatres i altres professionals (psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes i altres especialistes mèdics) treballen conjuntament, per tal de proporcionar una assistència integral a l'infant i a les seves famílies.

La Unitat de Neurologia Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell està integrada al Servei de Medicina Pediàtrica