Presentació

El Servei d'Oftalmologia presta assistència sanitària especialitzada a tots els pacients de la nostra àrea de referència. A més de la seva activitat assistencial, té una intensa activitat en formació pregrau i postgrau (Universitat Autònoma de Barcelona) i en formació de residents (Formació Sanitària Especialitzada MIR-Oftalmologia).

L'atenció es presta a dos nivells:

  • 1r nivell: consulta general oftalmològica i d'optometria (centres d'atenció primària especialitzada)
     
  • 2n nivell: per patologies, atenció mèdica-quirúrgica i proves complementàries (àmbit hospitalari)
     

Director del Servei d'Oftalmologia

Foto de Josep Gràcia Martínez

Josep Gràcia Martínez