Hospital de Sabadell

Activitat

Miquel Àngel Seguí Palmer - Director del Servei d'Oncologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 476 419
Estada mitjana 10,62 11,05
Total altes 476 419
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.165 1.404
Visites successives 20.190 20.763
Total visites 21.335 22.167
Sessions hospitals de dia 13.142 12.611