Activitat

Miquel Àngel Seguí Palmer - Director del Servei d'Oncologia

 20202021
Altes
Altes convencionals aguts 444 426
Estada mitjana 13,14 13,62
Total altes 444 432
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.224 2.710
Visites successives 24.360 25.987
Total visites 26.584 28.697
Sessions hospitals de dia 13.900 13.531