Presentació

El Servei d’Oncologia Mèdica del Parc Taulí té com a objectiu oferir una assistència oncològica àgil, coordinada, integral, personalitzada i de qualitat centrada en el pacient, tant de forma programada com urgent, als malalts de la nostra població de referència on, amb el màxim nivell d’eficiència, s’integrin l’assistència, la docència i la recerca.

Som un servei de referència dins la nostra àrea d’influència en diverses àrees de patologia, capaç de donar resposta al nostre compromís social, amb la competència i la excel·lència dels seus professionals.

Tots els professionals que integren l'equip col·laboren i participen en un projecte de grup, implicant-se en la millora contínua de l'assistència, tant en aspectes de planificació, gestió i organització com d’execució, així com en les tasques de docència i investigació.

Des del Servei, existeix una especial preocupació per formar residents amb capacitats en totes les àrees de coneixement, i ajudar-los durant el seu període de residència a adquirir totes les competències necessàries per al futur desenvolupament de la seva activitat professional.

L’activitat assistencial es duu a terme en tres àmbits diferents:

  • Àrea d’Hospitalització, on es duen a terme processos de diagnòstic complex, tractament de complicacions i suport de símptomes.
  • Àrea d’Hospital de Dia, on s’administren els diferents tractaments oncològics parenterals o suport transfusional, i on s’atenen pacients amb complicacions agudes derivades del seu procés oncològic.
  • Àrea de Consultes Externes, on està centrat el major volum d’activitat, amb primeres visites, visites de tractament i de seguiment de pacients ambulatoris.


Es participa també en el desenvolupament i aplicació de diferents assajos clínics que inclouen els àmbits assistencial i de recerca, per tal de poder oferir als nostres pacients els millors tractaments i l’accés als nous fàrmacs.

El Servei d’Oncologia Mèdica duu a terme una important activitat docent tant de pregrau (estudiants de Medicina) com de postgrau, en la formació MIR de l’especialitat. S’imparteixen classes teòriques i pràctiques de l’especialitat d’Oncologia a la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB.

Director del Servei d'Oncologia Mèdica

Miquel Àngel Seguí Palmer