Hospital de Sabadell

Presentació

L’otorrinolaringologia és l'especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa dels trastorns de l’orella, de les vies aerodigestives superiors (boca, nas, faringe, laringe), de les estructures facials i cervicals que s’hi relacionen i de les funcions que realitzen, és a dir de l’audició, la veu, la parla, respiració, olfacció i deglució.

Al Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital de Sabadell atenem des de nadons a pacients ancians, ja que les patologies que tracta l’especialitat són molt diverses i afecten a totes les edats.

Estudiem i tractem mèdica i quirúrgicament:

  • Infeccions, traumatismes i malformacions d’orella, nas i sinus paranasals, faringe, laringe, glàndules salivals i estructures cervico-facials.
  • Tumors benignes i malignes d’aquests òrgans.
  • Trastorns de la veu.
  • Trastorns de la deglució.
  • Trastorns de l’audició.
  • Trastorns de la ventilació nasal.
  • Vertígens.
  • Patologia del roncador.
     

Directora del Servei d'Otorrinolaringologia

Rosa Rosell Ferrer