Presentació

En el nostre hospital, com en altres d'Europa, la pneumologia, l'al·lèrgia i la immunologia clíniques pediàtriques s’engloben en una mateixa Unitat, donats els molts punts en comú que tenen.
La pneumologia tracta pricipalment la patologia pròpia dels pulmons i les vies respiratòries a partir de la tràquea (bronquis, pulmons): malformacions, infeccions, malalties específiques.
Les al·lèrgies - principalment, però no únicament - manifestades a l’aparell respiratori, es tracten en aquesta Unitat (asma, al·lèrgies a fàrmacs, aliments, etc.)
La immunologia pediàtrica estudia els problemes, principalment dèficits, de l'aparell immunitari (de defensa) del nostre organisme.

La Unitat de Pneumologia, Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica pertany al Servei de Medicina Pediàtrica