Activitat

Activitat del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Xavier Pelfort López - Director del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.904 1.846
Estada mitjana 8,26 9,02
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.367 1.571
Total altes 3.271

3.417

 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1.900 1.877
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)  1.377 1.577
Cirurgia Menor 111 164
Total intervencions 3.384 3.618

 

 20212022
Activitat ambulatòria *
Primeres visites 23.193 25.870
Visites successives 42.023 40.473
Total visites 65.216 66.343
Sessions hospital de dia 1 -

* Inclou les visites a consulta externa d'accidents de trànsit