Hospital de Sabadell

Activitat

Activitat del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Xavier Pelfort López - Director del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  2020 2021
Altes
Altes convencionals aguts 1.644 1.904
Estada mitjana 7,55 8,26
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.212 1.364
Total altes 2.856

3.268

  2020 2021
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1.522 1.891
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)  1.225 1.377
Cirurgia Menor 148 112
Total intervencions 2.895 3.380

 

  2020 2021
Activitat ambulatòria *
Primeres visites 12.390 22.169
Visites successives 34.901 39.425
Total visites 47.291 61.594
Sessions hospital de dia 1 -

* Inclou les visites a consulta externa d'accidents de trànsit