Hospital de Sabadell

Espais i equipaments

Àrea de simulació

Àrea de simulació

Espai destinat a les pràctiques d’habilitats clíniques i procediments. Es pot adaptar a l’espai clínic que es vulgui simular: un quiròfan, un box d'urgències, una UCI o aquells altres espais que requereixin els objectius del curs.

Es poden desenvolupar procediments de diversa complexitat, des de tècniques senzilles practicades per una sola persona, com puncions, tècniques més complexes practicades en grup o en solitari, com accessos venosos centrals, immobilitzacions, control de la via aèria, fibrobroncoscòpies o tècniques molt complexes que requereixen la constitució d’un equip, la distribució de tasques i treball altament organitzat com el SVA, SVAT, SVI, SVAP.

El desenvolupament de totes les tècniques i simulacions es fa amb maniquís d’alta tecnologia i, si els objectius del curs així ho requereixen, existeix l’opció de fer servir pacients simulats (actors).

Aquest espai està condicionat amb sistema de càmeres de vídeo i àudio, que permeten gravar i visualitzar in situ els casos que es porten a terme, i està aïllat de la resta d’espais de Simulació Parc Taulí per al correcte desenvolupament de les activitats de simulació, sense interferències.

Aula multifunció

Aula multifunció

Espai destinat principalment a l'observació, mitjançant suport àudiovisial, del desenvolupament dels casos que s’estan realitzant al box de simulació.

És el lloc on es porta a terme una de les fases més importants de l’educació mèdica basada en simulació, el debriefing o posada en comú de l’evolució de les tècniques o casos, tot mitjançant la reproducció de vídeo enregistrat del box de simulació, temporitzat en temps real cada una de les accions que es realitzen.

És un espai adaptable per realitzar activitats en grup, amb la instal·lació d’equips de simulació per a la realització de tècniques de laparoscòpia, maneig de la via aèria mitjançant fibrobroncoscopi o simulació d’un accident de trànsit.

Es realitzen presentacions teòriques prèvies a la simulació, utilitzant innovadors mitjans per fer més enriquidores les exposicions dels docents.

L’aula multifunció disposa de cinc estacions de treball individualitzades, que també permeten realitzar microsimulació, amb programes multimèdia i software de darrera generació.

Àrea de control

Àrea de control

Espai des del qual es porta a terme tota la coordinació i el control audiovisual de tots els espais de Simulació Parc Taulí, per supervisar i/o dirigir la simulació clínica i donar suport als docents/tutors dels cursos.

Disposa d'un avançat equipament informàtic, d’àudio i vídeo per mostrar les imatges del box de simulació. Els maniquís es manipulen amb un sistema informàtic d’alta tecnologia.