Presentació

La Unitat d'Urgències Pediàtriques atén a lactants i nens des del seu naixement fins als 18 anys, pertanyin o no a la nostra àrea, que vénen ambulatòriament o que trasllada el SEM o altres sistemes de transport medicalitzat.

Es veu recolzada per totes les especialitats pediàtriques i està preparada per donar resposta a la pràctica totalitat de les demandes d'atenció urgent requerida per la població. En els pocs casos en els quals la patologia del pacient supera la capacitat de resolució de l'hospital (Nivell IIIa), el Servei d'Urgències està capacitat per estabilitzar el pacient fins a l'arribada de l'equip de transport que el traslladarà al centre de referència de Nivell IIIb.

Amb aquesta atenció integral multidisciplinària i continuada es pretén donar assistència de qualitat, tant a nivell tècnic com a humà, a tots els nens i les seves famílies.

Aquest unitat pertany al Servei de Medicina Pediàtrica