Presentació

Aquesta unitat assistencial està integrada en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí. En aquesta portada oferim informació bàsica sobre els facultatius que hi formen part, la ubicació dels dispositius d'atenció, les dades de contacte i, si s'escau, l'enllaç a la pàgina web pròpia de la unitat.

Aquesta unitat està integrada al Servei de Medicina Intensiva