Presentació

Monitor d'enregistrament de constants vitals

El Servei de Medicina Intensiva de la Corporació Sanitària Parc Taulí, situat en el primer pis de l'Edifici Gran Via, realitza la seva activitat assistencial a la Unitat de Cures Intensives (UCI), la Unitat de Crítics II i l’Àrea Prehospitalària. L’UCI compta amb 27 habitacions individuals monitorades per a pacients amb necessitat de tractament de suport vital avançat i una sala d'exploracions per efectuar estudis radiològics i col·locació d'estimuladors cardíacs temporals. La segona, adjacent a la UCI, amb 12 llits monitorats per a pacients de risc intermedi i necessitat de cures específiques de l’àrea de crítics. L’UCI i Crítics II formen part de l'Àrea de Crítics de l’hospital que garanteix una assistència multidisciplinar del pacient crític les 24 hores durant tots els dies de l'any.

Per últim, l’Àrea Prehospitalària realitza la seva activitat professional tant en l’àmbit terrestre com l’aeri, mitjançant el Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), la Unitat de Suport Vital Avançat (USVA) i l’helicòpter medicalitzat.

El Servei de Medicina Intensiva atén a més de 1000 pacients crítics anuals d’alta complexitat provinents de la comarca del Vallès Occidental, Catalunya Central i la Cerdanya; i lidera programes transversals de l’hospital com el Codi Sèpsia, l’atenció a l’Aturada Cardiorespiratòria i el Programa de Donació i Trasplantament d’Òrgans.

L’UCI, Crítics II i l’Àrea Prehospitalària estan formades per 44 facultatius especialistes, 15 metges/ses en formació, 111 infermers/es, 72 tècnics en cures auxiliars d’infermeria i 2 fisioterapeutes. Els membres del servei participen en les activitats docents de la Universitat, impartint classes teòriques relacionades amb el maneig del pacient crític i seminaris pràctics. Així mateix, s’organitza el Postgrau d’Infermeria d’Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu i Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria amb una àmplia participació d’infermers/es d’arreu de Catalunya. També rep estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques.

Pel que fa a la formació sanitària especialitzada, el Servei de Medicina Intensiva està acreditat per a la formació de 3 residents per any de l'especialitat de Medicina Intensiva. També acull residents d'altres especialitats mèdiques i quirúrgiques de l’hospital que realitzen part del seu programa formatiu a l’UCI. A més a més, al servei es troben, de manera regular, residents de Medicina Intensiva d'altres centres, tant nacionals com estrangers, per a estades de formació més específiques.

L'activitat investigadora es desenvolupa en múltiples àrees de la Medicina Intensiva, que inclou el monitoratge hemodinàmic, la ventilació mecànica, la sèpsia, les infeccions greus, la patologia neurològica crítica, les seqüeles neuropsicològiques i físiques de la malaltia crítica i la humanització, entre d'altres. Els grups d'investigació estan formats per un equip multidisciplinari de metges/ses intensivistes, infermers/es, fisioterapeutes, biòlegs i enginyers de dades que realitzen estudis propis i en col·laboració amb altres centres, nacionals i internacionals. Els resultats d'aquesta activitat científica han permès la consolidació del grup en fòrums nacionals i internacionals, amb resultat en publicacions en revistes d'alt nivell d'impacte que són de gran importància per mantenir la qualitat assistencial del Servei.

Director de l'Àrea de Crítics i del Servei de Medicina Intensiva

Oriol Roca Gas