Activitat

Hospitalització neonatal
  2016 2017
Parts 2.356 2.252
Nadons 2.404 2.297
Ingressos 257 260
Ingressos externs 27 42
  2016 2017
< 1.000 g (n) 11 13
Estada mediana (dies) 68 82
< 32 sg (n) 37 42
Estada mitjana (dies) 43 38

Intervencions quirúrgiques