Presentació

La Unitat de Neonatologia és la unitat clínica pediàtrica que garanteix la cobertura assistencial dels nounats sans i els hospitalitzats.

La Unitat pertany al Servei de Medicina Pediàtrica, i és una unitat de tercer nivell IIIB que ofereix una assistència multidisciplicar adequada a les característiques del nounat.

L'assistència al nounat inclou l'atenció a la família com a cuidador principal. Es facilita i promou la integració de la família en les cures i en la presa de decisions, s'ofereix informació i es dóna suport.

La nostra Unitat Neonatal és oberta als pares les 24 hores del dia.

La Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) disposa de 6 boxs individuals i d'un quiròfan integrat. Està dotada amb les tecnologies més actuals. La unitat de cures mitges i cures mínimes disposa de 16 llits en un sol espai i de dues habitacions individuals per a pre-altes i/o ingressos amb la mare. Disposem d'una sala de pares per les famílies on es pot menjar i descansar.

Té un programa formatiu adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per això, la nostra responsabilitat inclou, a més de l'activitat assistencial, la formació d'estudiants de medicina, d'infermeria i residents de pediatria.

Un retrat de la Unitat Neonatal del Parc Taulí. Vídeo de l'experiència d'uns pares.

Què fem?

  • Atenció individualitzada i mínimament invasiva del prematur.
  • Diagnòstic prenatal i tractament del nounat afecte de malformacions congènites.
  • Cirurgia Fetal i Neonatal i Neurocirurgia.
  • Hipotèrmia terapèutica.
  • Monitorització EEGa continu.
  • Diagnòstic per la imatge i radiologia intervencionista.
  • Assistència respiratòria (ventilació no invasiva, convencional, alta freqüència) i teràpia amb òxid nítric.
  • Diagnòstic i tractament del nounat afecte d’errors congènits del metabolisme.
  • Programa de seguiment del neurodesenvolupament del gran prematur i/o menor 1500 g.
  • Atenció del nounat a la planta de maternitat (prematur tardà, baix pes, risc infecciós i fill de mare diabètica).

Coordinadora de la Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal

Foto de Mònica Domingo

Mònica Domingo Puiggrós