Hospital de Sabadell

Activitat

Federico Carol Boeris - Director del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 18 38
Estada mitjana 6,22 8,18
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 18 38
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1 -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Cirurgia Menor 789 493
Total intervencions 789 493

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 11.166 9.181
Visites successives 2.301 3.051
Total visites 13.467 12.232