Activitat

Fernando Martínez López - Director del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 32 34
Estada mitjana 12,63 9,35
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - 105
Total altes 32 139
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1 5
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - 110
Cirurgia Menor 512 892
Total intervencions 513 1.007

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 11.911 12.274
Visites successives 3.002 3.218
Total visites 14.913 15.492