Intervenció quirúrgica amb ingrés

Si ha de ser intervingut quirúrgicament al nostre hospital, serà anestesiat per un metge especialista del Servei d'Anestesiologia. Pensar en l'anestèsia causa sempre cert respecte o fins i tot pot provocar por. Això és normal, especialment si no es coneix gaire bé què és l'anestèsia i les seves possibilitats en l'actualitat.

A continuació disposa d'informació important per a la realització de la seva intervenció quirúrgica que li recomanem llegeixi amb deteniment. En concret, trobarà el document de Consentiment Informat, en el qual li expliquem algunes coses que poden ajudar-lo a arribar a quiròfan tranquil, sense por de l'anestèsia i disposat a col·laborar amb nosaltres. L'anestesiòleg que li realitzarà l'entrevista telefònica li explicarà la tècnica anestèsica més adequada per al seu procediment quirúrgic i podrà exposar-li els seus dubtes i temors sobre la mateixa.

Necessitem que imprimeixi aquest document i en signi la primera pàgina, corresponent al seu consentiment per realitzar la tècnica anestèsica. Aquest document l'haurà de lliurar a l'anestesiòleg el dia de la cirurgia, el qual s'adjuntarà a la resta de documents de la seva història clínica.

 

Recomanacions prèvies intervenció quirúrgica (Adults)

Recomanacions prèvies a la intervenció quirúrgica (Adults)

Si s'ha de sotmetre a una intervenció que s'ha de realitzar al quiròfan i que requereix l'administració d'anestèsia, ha de seguir les indicacions que li fem a continuació per tal que es desenvolupi en condicions adequades i per evitar-ne complicacions:

 • La nit d'abans de venir a l'hospital s'ha de dutxar o banyar i s’ha de rentar el cap.
 • Utilitzeu roba i calçat còmode i confortable.
 • És convenient que porti els seus objectes d'higiene personal i les sabatilles.
 • No porti joies, maquillatge, ni esmalt a les ungles.
 • Vingui acompanyat/da, però, com a màxim de dues persones. Recordeu que, si és donat d'alta el mateix dia de la intervenció, no podrà conduir. Es recomana no utilitzar transport col·lectiu.
 • Cal que vingui a l'hospital en dejú, no mengi cap aliment sòlid 6 hores abans de la intervenció. Pot beure aigua, fins a dues hores abans de la intervenció.
 • És convenient que li hagin subministrat la Vacuna Antitetànica (porti la targeta de vacunació).
 • És important que porti la medicació que pren habitualment.
 • Ha de dirigir-se a el Servei d'Admissions d'Hospitalització el dia i hora que li han comunicat per telèfon o el que consta a la carta de citació.
 • Recordi: En cas de no presentar-se a la intervenció sense justificant, serà eliminat de la llista d'espera.

A continuació, pot descarregar aquestes indicacions en format pdf, si li resulta de més utilitat:

Moltes gràcies per la seva col·laboració i la seva confiança en els nostres serveis

Recom. prèvies interv. quirúrgica Pediatria

Recomanacions prèvies a la intervenció quirúrgica (Pediatria). Informació per als pares.

Si al seu fill/a se li ha de practicar una intervenció al quiròfan i requereix l'administració d'anestèsia, han de seguir les recomanacions que els fem a continuació per tal que la intervenció es faci en les condicions adequades i per evitar-hi complicacions.

Preparació abans d'una intervenció

 • Si vostès observen que el seu fill/a està malalt, i sobretot si té febre dues setmanes abans de la intervenció, posin-se en contacte amb el Servei de Programació.
 • El nen/a no ha de prendre ibuprofè a l'almenys 5 dies abans de l'operació, ja que pot alterar la coagulació sanguínia.
 • És possible que els truquin de l’hospital 2-3 dies abans per assegurar que tota la informació és correcta.

Dejuni

  SÒLIDS LLET DE FÒRMULA LLET MATERNA
(inclosa la fortificada)
AIGUA o AIGUA AMB SUCRE
NO MENJAR ABANS DE LA INTERVENCIÓ: 6 h abans 4 h abans 3 h abans 1 h abans

Higiene

 • És aconsellable dutxar-se i rentar-se el cabell abans de venir a l'hospital.
 • Portar roba i calçat còmode i alguna joguina amb la qual es pugui distreure.
 • No cal portar maquillatge, ni esmalt d'ungles, ni portar joies, ni pírcings.

Acompanyants

 • No és aconsellable que vinguin més de dues persones amb el nen/a.
 • Recordin que necessiten un mitjà de transport. Es recomana no utilitzar transport col·lectiu.

A continuació, pot descarregar aquestes indicacions en format pdf, si li resulta de més utilitat:

Moltes gràcies per la seva col·laboració i la seva confiança en els nostres serveis

Circuit d'una intervenció amb ingrés

Circuit d'una intervenció amb ingrés

Imatge del circuit d'una intervenció quirúrgica amb ingrés