Intervenció quirúrgica ambulatòria

Si ha de ser intervingut quirúrgicament de manera ambulatòria al nostre hospital, serà anestesiat per un metge especialista del Servei d'Anestesiologia. Pensar en l'anestèsia causa sempre cert respecte o fins i tot pot provocar por. Això és normal, especialment si no es coneix gaire bé què és l'anestèsia i les seves possibilitats en l'actualitat.

A continuació disposa d'informació important per a la realització de la seva intervenció quirúrgica que li recomanem llegeixi amb deteniment. En concret, trobarà el document de Consentiment informat, en el qual li expliquem algunes coses que poden ajudar-lo a arribar a quiròfan tranquil, sense por de l'anestèsia i disposat a col·laborar amb nosaltres. L'anestesiòleg que li realitzarà l'entrevista telefònica li explicarà la tècnica anestèsica més adequada per al seu procediment quirúrgic i podrà exposar-li els seus dubtes i temors sobre la mateixa.

Necessitem que imprimeixi aquest document i en signi la primera pàgina, corresponent al seu consentiment per realitzar la tècnica anestèsica. Aquest document l'haurà de lliurar a l'anestesiòleg el dia de la cirurgia, el qual s'adjuntarà a la resta de documents de la seva història clínica.

 

Recomanacions prèvies intervenció quirúrgica (Adults)

Recomanacions prèvies a la intervenció quirúrgica (Adults)

Si s'ha de sotmetre a una intervenció que s'ha de realitzar al quiròfan i que requereix l'administració d'anestèsia, ha de seguir les indicacions que li fem a continuació per tal que es desenvolupi en condicions adequades i per evitar-ne complicacions:

 • La nit d'abans de venir a l'hospital s'ha de dutxar o banyar i s’ha de rentar el cap.
 • Utilitzeu roba i calçat còmode i confortable.
 • És convenient que porti els seus objectes d'higiene personal i les sabatilles.
 • No porti joies, maquillatge, ni esmalt a les ungles.
 • Vingui acompanyat/da, però, com a màxim de dues persones. Recordeu que, si és donat d'alta el mateix dia de la intervenció, no podrà conduir. Es recomana no utilitzar transport col·lectiu.
 • Cal que vingui a l'hospital en dejú, no mengi cap aliment sòlid 6 hores abans de la intervenció. Pot beure aigua, fins a dues hores abans de la intervenció.
 • És convenient que li hagin subministrat la Vacuna Antitetànica (porti la targeta de vacunació).
 • És important que porti la medicació que pren habitualment.
 • Ha de dirigir-se a el Servei d'Admissions d'Hospitalització el dia i hora que li han comunicat per telèfon o el que consta a la carta de citació.
 • Recordi: En cas de no presentar-se a la intervenció sense justificant, serà eliminat de la llista d'espera.

A continuació, pot descarregar aquestes indicacions en format pdf, si li resulta de més utilitat:

Recomanacions específiques per tipus d'intervenció

Cataractes

Dieta per a pacients insulinodepenents per al dia de la intervenció de cataracta (tardes)

Sigui estricte amb l'horari:

 • A les 8 h esmorzar normal i posar-se la insulina que li toqui.
 • A les 11 h suplement:
  • 1 got de suc de pot, NO natural
  • No prendre llet

Cirurgia coloproctològica, excepte sinus sacre

 • La nit anterior a la intervenció administreu-vos 1 enema Cassen.
 • 2 hores abans de la intervenció administrar de nou 1 enema Cassen i dutxar-se.

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració i la seva confiança en els nostres serveis

Recom. prèvies interv. quirúrgica Pediatria

Recomanacions prèvies a la intervenció quirúrgica (Pediatria). Informació per als pares.

Si al seu fill/a se li ha de practicar una intervenció al quiròfan i requereix l'administració d'anestèsia, han de seguir les recomanacions que els fem a continuació per tal que la intervenció es faci en les condicions adequades i per evitar-hi complicacions.

Preparació abans d'una intervenció

 • Si vostès observen que el seu fill/a està malalt, i sobretot si té febre dues setmanes abans de la intervenció, posin-se en contacte amb el Servei de Programació.
 • El nen/a no ha de prendre ibuprofè a l'almenys 5 dies abans de l'operació, ja que pot alterar la coagulació sanguínia.
 • És possible que els truquin de l’hospital 2-3 dies abans per assegurar que tota la informació és correcta.

Dejuni

  SÒLIDS LLET DE FÒRMULA LLET MATERNA
(inclosa la fortificada)
AIGUA o AIGUA AMB SUCRE
NO MENJAR ABANS DE LA INTERVENCIÓ: 6 h abans 4 h abans 3 h abans 1 h abans

Higiene

 • És aconsellable dutxar-se i rentar-se el cabell abans de venir a l'hospital.
 • Portar roba i calçat còmode i alguna joguina amb la qual es pugui distreure.
 • No cal portar maquillatge, ni esmalt d'ungles, ni portar joies, ni pírcings.

Acompanyants

 • No és aconsellable que vinguin més de dues persones amb el nen/a.
 • Recordin que necessiten un mitjà de transport. Es recomana no utilitzar transport col·lectiu.

A continuació, pot descarregar aquestes indicacions en format pdf, si li resulta de més utilitat:

Moltes gràcies per la seva col·laboració i la seva confiança en els nostres serveis

Circuit d'una intervenció sense ingrés

Circuit d'una intervenció sense ingrés

Imatge del circuit d'una intervenció de Cirurgia Major Ambulatòria

 

El control del dolor després de la intervenció

El control del dolor després de la intervenció